Voorwaarden pakaloa Care+

Wat is Pakaloa Care+?

 • Pakaloa Care+ is een Accidental Damage Protection voor je opblaasbare paddle board.
 • Je moet je Pakaloa Care+ bescherming bestellen wanneer je Pakaloa opblaasbare paddleboards koopt.
 • U uw Pakaloa Care+ Protection uitbreiden, maar u moet dit doen voordat u de vervaldatum van uw accountgebied hebt. We sturen je 2 herinneringse-mails om vervaldatum te voorkomen.

Beheer van de bescherming van onopzettelijke schade

Je krijgt de lijst met je accidentele schadebescherming Care+ Garanties in de sectie ‘Mijn account’. Vanaf hier u de Pakaloa Care+ beheren en uitbreiden

Inzicht in uw garantie op onopzettelijke schadebescherming

Lees deze pagina zorgvuldig en zorg ervoor dat u begrijpt en volledig voldoen aan de voorwaarden, niet te doen kan de behandeling van een claim die zich zou kunnen voordoen en kan leiden tot het contract nietig. Zorg ervoor dat u het op een veilige plaats bewaart, zodat u het opnieuw lezen als dat nodig is.

De garantie op de bescherming tegen schade per ongeluk

Dit contract is het bewijs van een garantiecontract. Het wordt pas van kracht als we de betaling volledig hebben ontvangen en de dekking hebben geaccepteerd. Wij zullen de garantieservice zoals vermeld in dit contract. Uw bordereau is de basis van het contract en maakt deel uit van het garantiecontract.
Het contract bevat details over de geboden bescherming, wat is uitgesloten van de bescherming, en de voorwaarden van deze dienst.

Deze garantie is ontworpen om te betalen voor de reparatiekosten of, naar onze keuze, de vervangingskosten die zijn gemaakt als gevolg van accidentele schade zoals gedefinieerd in dit contract.

Definities

Elk woord of uitdrukking waaraan een specifieke betekenis is gehecht, zal gedurende deze overeenkomst dezelfde betekenis hebben en zal verschijnen met een hoofdletter en vet.

 1. Accidental Damage betekent schade aan het Paddleboard die niet opzettelijk of gebonden was aan het gebeuren.
 2. Bordereau betekent elke ondertekende verklaring van Paddleboard die aan u wordt verkocht.
 3. Geografische grenzen zijn landen zonder internationale beperkingen of oorlogen.
 4. De garantieperiode betekent de periode die u ervoor hebt betaald.
 5. Reparateur betekent Pakaloa Service Centre of een ander erkend servicecentrum.
 6. Reparatiekosten zijn de kosten van reparatiematerialen, arbeid en verzending.
 7. De dekking is het maximale bedrag dat in totaal kan worden gerepareerd tijdens de garantieperiode. Het maximale bedrag is de waarde van de eenheid.
 8. Wij/Ons/Ons betekent Pakaloa.
 9. Slijtage betekent de geleidelijke verslechtering in verband met het normale gebruik en de leeftijd van het Paddleboard en de componenten ervan.
 10. U/Uzelf betekent de klant.

Bescherming tegen schade door onopzettelijke schade

Wat is gedekt?

Als het paddleboard of SUP accidentele schade lijdt, zullen we deze koste wat het kost repareren (inclusief de onderdelen en arbeidskosten van het repareren en de logistieke kosten) repareren of, naar keuze, vervangen door een identieke/of betere eenheid, tijdens de overeengekomen periode, terwijl het Paddleboard binnen de geografische grenzen valt, onder de voorwaarden en uitsluitingen die in dit contract zijn vastgelegd.

U wordt gedekt voor de reparatie- of vervangingskosten tot aan de waarde van het apparaat.

Specifieke uitsluitingen

Wij zijn op grond van dit contract niet aansprakelijk voor:

 • Elk artikel dat niet in de factuur is opgenomen, zoals gedefinieerd door het model en het serienummer op de factuur van de klant.
 • Schade aan eventuele extra apparatuur of accessoires, waaronder en geĆÆdentificeerd uit de originele factuur.
 • Schade aan de Paddleboard tijdens verhuur of lening aan derden.
 • Schadelijke schade of slijtage.
 • Reparatie of vervanging van onderdelen en randapparatuur die niet werden geleverd als onderdeel van het Paddleboard-pakket.

Algemene uitsluitingen

Wij zijn op grond van dit contract niet aansprakelijk voor

No-Fault gevonden

 • Eventuele kosten die worden gemaakt wanneer blijkt dat het Paddleboard normaal functioneert (No Fault Found). Pakaloa behoudt zich het recht voor om de logistieke kosten en inspectiekosten voor elke NFF-zaak rechtstreeks aan de klant in rekening te brengen.

Diefstal / Verlies

 • Verlies van gebruik of diefstal van de Paddleboard of gevolg verlies van welke aard dan ook.

Kosten van derden

 • Eventuele bijbehorende kosten die door een provider aan u worden geheven.
 • Reparaties en onderhoud uitgevoerd door iemand anders dan Pakaloa of de goedgekeurde Service
  Providers.
 • De kosten van onderhoud, revisie of modificatie of schade als gevolg van onderhoud, revisie of modificatie

Nalatigheid, misbruik, misbruik

 • Het paddleboard niet gebruiken of plaatsen in overeenstemming met onze instructies en het niet opvolgen van onderhouds- en opslagaanbevelingen;
 • Het gebruik van accessoires of apparatuur die niet door ons is goedgekeurd
 • De onjuiste verbinding met accessoires of andere randapparatuur;
 • De introductie van een vloeistof of andere vreemde stof in de eenheid;
 • De kosten die worden gemaakt door onjuiste installatie, werking, onderhoud, revisie of wijziging.

Slijtage

 • De kosten van het verhelpen of goedmaken uitsluitend als gevolg van Slijtage, geleidelijke verslechtering of oxidatie, geleidelijk ontwikkelen van gebreken, gebreken of breuken; Krassen, of chippen van oppervlakken.

Oorlogsrisico en terrorisme

 • Mislukkingen direct of indirect veroorzaakt door of bijgedragen aan door of als gevolg van oorlog, invasie, een daad van een buitenlandse vijand, vijandelijkheden (of oorlog worden verklaard of niet), burgeroorlog, opstand, revolutie, opstand of militaire of overgenomen macht.

Nucleair risico

 • Storingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door of hebben bijgedragen door of het gevolg zijn van ioniserende straling of verontreiniging door radioactiviteit van splijtstof of kernafval, door de verbranding van splijtstof of de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve kernassemblage of kerncomponent daarvan.

Als een claim wordt ingediend in het kader van deze garantie contract is frauduleus in enig opzicht of als een frauduleuze middelen of apparaten worden gebruikt door u om een voordeel onder alle voordelen uit het kader van dit contract te verkrijgen zal worden verbeurd.

Algemene beschermingsvoorwaarden voor schade door onopzettelijke schade

Je moet alle redelijke maatregelen nemen om accidentele schade aan je Paddleboard te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Het Paddleboard in een goede staat van onderhoud en reparatie houden;
 • Het Paddleboard gebruiken in overeenstemming met onze instructies en onderhoud
  aanbevelingen; (Als u eigenaar bent van een paddle board verhuur, moet je dit beheren met uw klanten)
 • Provide op uw kosten alle details die we kunnen eisen met betrekking tot de oorzaak en het bedrag van de Accident Damage.

1. Zorgplicht

Het Paddleboard mag niet worden bediend na een ongeval of incident als dit verdere schade aan het Paddleboard kan veroorzaken.

2. Fraude

 • Je mag niet frauduleus handelen. Als u of iemand die optreedt voor u aanspraak maken op een reparatie onder deze garantie wetende dat de vordering vals, of frauduleus overdreven, in
 • enig respect, of
 • een verklaring afleggen ter ondersteuning van een claim, wetende dat de verklaring in enig opzicht vals is, of
 • een document indienen ter sta van een claim, wetende dat het document in enig opzicht vervalst of vals moet zijn, of
 • een claim indienen met betrekking tot enig verlies of schade veroorzaakt door uw moedwillige daad, of met uw medeplichtigheid,

Dan hebben we:

 • zal niet betalen voor de reparatie
 • zal geen andere reparatie betalen die is gemaakt of zal worden gemaakt onder deze garantie
 • verklaart de garantie ongeldig
 • heeft het recht om het bedrag van een reeds onder de garantie betaalde reparatie van u terug te vorderen
 • zal geen rendement van de premie

Hoe te claimen?

Neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze contactpagina om een claim in te dienen. Ons ondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om u te helpen.

Claims voorwaarden en hoe een reparatie log onder Accidental Damage bescherming

U moet voldoen aan de volgende instructies om de volledige bescherming van uw garantie te hebben. Als u zich niet aan deze eisen houdt, kunnen we de garantie naar onze keuze annuleren, weigeren om uw claim af te handelen of het bedrag van de schadebetaling te verlagen.

Het Paddleboard mag niet worden gebruikt nadat een ongeval heeft plaatsgevonden en onze helpdesk moet binnen 5 werkdagen na het incident op de hoogte worden gebracht.

Om een reparatie onder onopzettelijke schade te registreren stuur zorg+ een e-mail via onze contactpagina.

Onze agenten zullen u de details geven over hoe en waar het apparaat kan worden gerepareerd voor reparatie. Pakaloa of haar serviceprovider accepteert de terugkeer van Paddleboard niet zonder voorafgaande toestemming.

Onze aansprakelijkheid op grond van dit certificaat voor een garantieperiode is afhankelijk van betaling vooraf van de passende premie die voor die periode verschuldigd is.

Pakaloa Care+ beschikbaar voor andere opblaasbare paddleboards merk:

Toegang tot Pakaloa Care+

Nu beschikbaar voor alle andere merken van opblaasbare paddle boards met dezelfde voorwaarden, dezelfde diensten, en een kleine vergoeding voor de eerste maand. Als er per ongeluk schade aan uw opblaasbare paddle board gebeurt, zal het worden verzorgd en als het moet worden vervangen ontvangt u een nieuwe Pakaloa paddle board (niet een paddle board van een ander merk, sturen we alleen Pakaloa Paddleboards).

Laatst bijgewerkt: 07 juni 2020.

Skip to content