LEVENSLANGE PAKALOA™ PADDLEBOARD GARANTIE

Uw Pakaloa opblaasbare paddle board is gebouwd van superieure materialen en met strenge kwaliteitsnormen. Met adequaat onderhoud geeft het u jarenlang betrouwbaar gebruik. Maar zoals met de meeste producten, is het onderhevig aan slijtage. Als u uiteindelijk vervangende onderdelen, technische assistentie of product-/service-informatie nodig heeft, neem dan contact op met onze Customer Service afdeling.

Wij ontwerpen onze producten zo dat ze bruikbaar zijn &mdash, wat betekent dat we als een systeem van onderdelen gemakkelijk een defect onderdeel kunnen vervangen in plaats van het hele product te moeten vervangen.

Als onderdeel van onze missie van het maken van een duurzame peddelplank, garandeert Pakaloa aan de oorspronkelijke koper dat onze peddelplank vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en kwaliteitsgebreken (de “Pakaloa Paddleboard Garantie”). De Pakaloa Paddleboard Garantie is een toezegging aan onze klanten, een uitdrukking van ons vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, en een verklaring dat wij achter die kwaliteit staan.

De Pakaloa Paddleboard Garantie wordt uitsluitend aangeboden aan de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan volgende kopers. Pakaloa’s enige verplichting onder de Pakaloa Paddleboard Garantie is om, naar onze keuze, de defecte onderdelen zonder extra kosten te repareren of te vervangen als we naar eigen goeddunken bepalen dat de Pakaloa Paddleboard Garantie het defect dekt. 

Hoe de Pakaloa Paddleboard Garantie te gebruiken

Pakaloa dient schriftelijk in kennis te worden gesteld van elke aanspraak op de Pakaloa Paddleboard Garantie. Gelieve Contacteer ons

met de volgende informatie zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

 • Bestelnummer
 • Voor- en achternaam
 • Uitleg over schade/defecten
 • Foto’s van Beschadiging/Defect

Als u het Pakaloa Paddleboard via een Pakaloa reseller koopt, moet u ons uw factuur van de reseller (met uw voor- en achternaam erop) sturen.

Na ontvangst van de kennisgeving van een claim, zal een vertegenwoordiger van Pakaloa binnen één werkdag contact met u opnemen met de volgende stappen.

Alle garantieclaims zijn onderworpen aan inspectie door het Fraud and Ethical Pakaloa’s Team. We behouden ons het recht voor om te bepalen of schade al dan niet gedekt wordt door de Pakaloa Paddleboard Garantie, naar eigen goeddunken.

Paddle Board Levenslange garantie

Algemene Voorwaarden van de Pakaloa Paddleboard Garantie

De Pakaloa Paddleboard Garantie dekt en is alleen geldig voor gebreken en defecten in de productie van het product, of fouten die ontstaan door regelmatig gebruik. De Pakaloa Paddleboard Garantie is alleen van toepassing op het Pakaloa Paddleboard. De Pakaloa Paddleboard Garantie dekt of is niet van toepassing op andere Pakaloa producten buiten de Pakaloa Paddleboard Garantie.

De garantie van Pakaloa is alleen geldig als het product wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen.

Voor onderdelen en accessoires van het product geldt een garantie van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop voor gebreken in kwaliteit en materiaal.

De Paddleboard is gegarandeerd tegen kwaliteits- en materiaalfouten en is geschikt voor het beoogde doel.

Om in aanmerking te komen voor de Pakaloa Paddleboard Garantie:

 • U moet de oorspronkelijke koper zijn en in het bezit zijn van een geldig aankoopbewijs.
 • U moet het product rechtstreeks van www.pakaloa.com of van een erkende pakaloa reseller gekocht hebben.
 • Het product moet alleen zijn gebruikt volgens de specificaties die bij het product of op onze website (met inbegrip van de aanbevelingen en richtlijnen in de handleiding).
 • Het product mag alleen zijn gebruikt onder typische omstandigheden en mag nooit zijn onderworpen aan misbruik, toevallige schade of ander abnormaal gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot snijwonden, scheuren, brandwonden, vlekken, vervuiling, vloeibare schade of onjuiste installatie.

De Pakaloa Paddleboard Garantie biedt geen garantie tegen:

 • Opzettelijke of opzettelijke schade of kwaadaardige schade
 • Verlies of diefstal van uw product
 • Veranderingen in de afwerking van het oppervlak door veroudering of blootstelling aan licht.
 • Normale slijtage.
 • Beschadiging door scherpe voorwerpen of inprentingen van schrijfinstrumenten, of langdurige blootstelling aan vocht of direct zonlicht.
 • Defecten die het gevolg zijn van handelingen of gebruik buiten de op onze site aanbevolen of gespecificeerde handelingen of toepassingen, inclusief onze gebruikershandleiding.
 • Door de klant geïnitieerde wijzigingen aan het oppervlak van het bord.
 • Cosmetische problemen
 • Schade of defecten veroorzaakt door stoten met materialen of voorwerpen (stenen, dokken, andere platen, enz.).
 • Schade of defecten veroorzaakt door gebruik buiten het beoogde doel.
 • Schade of defecten veroorzaakt door normale slijtage.
 • Schade of defecten veroorzaakt door transport, laden, lossen, lossen, vallen of uit de waterbehandeling. Inclusief sporen die zijn achtergebleven door het te strak aandraaien van de transportbanden.
 • Schade of defecten veroorzaakt door hieldeuken, ook wel drukplekken genoemd.
 • Schade of defecten veroorzaakt door verkeerde opslag bij temperaturen boven 90°F en onder 32°F.
 • Schade of delam veroorzaakt door oververhitting als gevolg van blootstelling aan direct zonlicht terwijl deze niet in gebruik is.
 • Schade of defecten veroorzaakt door golfslag en impact met de oceaan/meerbodem.
 • Schade of defecten veroorzaakt door opslag van de plank in gesloten, vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld een natte boardzak).
 • Platen die gebruikt worden in een huur-, commerciële of educatieve omgeving zonder onze toestemming.
 • Schade aan vinnen of vinnenboxen veroorzaakt door een impact op de vinnen.
 • Producten die zijn beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of ongeval, of door slijtage doordat de eigenaar niet in redelijk en noodzakelijk onderhoud heeft voorzien.
 • Producten die zijn gewijzigd of gerepareerd door onbevoegden
 • Verandering in het uiterlijk van de plank als gevolg van slijtage, blootstelling of een andere omgevingsconditie.

Elke terugzending dient vergezeld te gaan van een door uw dealer verkregen autorisatienummer, dat alleen kan worden verstrekt door contact op te nemen met de klantenservice van Pakaloa. Pakaloa accepteert geen enkel Pakaloa-paddleboard terug te sturen zonder dit autorisatienummer.

Deze garantie is de enige en exclusieve garantie van Pakaloa in verband met de hierboven vermelde peddelborden en Pakaloa geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen (met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) in een dergelijk verband, tenzij dit uitdrukkelijk in deze garantie is bepaald.

Alle incidentele en gevolgschade is uitgesloten van deze garantie. Impliciete garanties zijn beperkt tot de levensduur van deze garantie. Sommige staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u exclusieve wettelijke rechten en u kunt ook andere wettelijke rechten hebben die van land tot land kunnen verschillen.

Het gerepareerde of vervangende artikel blijft onder de oorspronkelijke garantie vallen.

De in de Pakaloa Paddleboardgarantie vermelde rechtsmiddelen vormen de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper en de enige en exclusieve verplichting van Pakaloa om gebreken in de gekochte producten of de productie daarvan te herstellen. Pakaloa wijst uitdrukkelijk alle andere verklaringen en garanties af en de koper doet uitdrukkelijk afstand van alle andere verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.