Levensduur
Paddle Board Garantie

Uw Pakaloa opblaasbare paddle board wordt standaard geleverd met een levenslange paddle board garantie!

Levenslange Paddle Board Garantie

Uw Pakaloa opblaasbare paddle board wordt standaard geleverd met een levenslange paddle board garantie.

Uw Pakaloa opblaasbare paddle board is gemaakt van superieure materialen en volgens strenge kwaliteitsnormen. Met voldoende onderhoud, zal het u jaren van betrouwbaar gebruik geven. Maar zoals bij de meeste producten, is het onderhevig aan slijtage. Als u uiteindelijk vervangende onderdelen, technische assistentie of product-/serviceinformatie nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

We ontwerpen onze SUP-producten om te repareren – wat betekent dat we gemakkelijk een defect onderdeel kunnen veranderen in plaats van het hele product te moeten vervangen.

Als onderdeel van onze missie om opblaasbare paddle boards die laatste te maken, Pakaloa garandeert aan de oorspronkelijke koper dat onze opblaasbare paddle board zal vrij zijn van gebreken in materiaal en kwaliteit voor levensduur vanaf de datum van aankoop (de “Pakaloa Lifetime Paddle board Garantie”). De Pakaloa Lifetime paddle board Garantie is een verbintenis aan onze klanten, een uitdrukking van ons vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, en een verklaring dat we staan achter die kwaliteit.

De Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie wordt uitsluitend aangeboden aan de oorspronkelijke kleinhandelskoper en is niet overdraagbaar aan latere kopers. Pakaloa’s enige verplichting op grond van de Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie is om, naar onze keuze, het defecte onderdeel(s) te repareren of te vervangen zonder extra kosten als we naar eigen inzicht vaststellen dat de Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie het defect dekt.

Levenslange Paddle Board Garantie: Hoe te claimen?

Pakaloa moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een claim onder de Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie. Neem contact met ons op met de volgende informatie, zodat we u het beste kunnen helpen:

 • Bestelnummer
 • Voor- en achternaam
 • Uitleg over schade/defect
 • Foto’s van schade/defect

Als u het Pakaloa Lifetime Paddle Board koopt via een Pakaloa reseller, moet u ons uw factuur sturen van de reseller (met uw voor- en achternaam erop).

Na ontvangst van de melding van een claim zal een Vertegenwoordiger van Pakaloa binnen één werkdag met u op de hoogte worden gesteld van de volgende stappen.

Alle levenslange paddle boards garantieclaims worden gecontroleerd door Pakaloa’s Fraud and Ethical Team. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen of schade al dan niet onder de Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie valt, naar eigen inzicht.

Levenslange Paddle Board Garantie Pakaloa Voorwaarden en voorwaarden

De Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie dekt en is alleen geldig voor gebreken en gebreken in de productie van het product, of fouten die zich ontwikkelen door regelmatig gebruik. De Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie is alleen van toepassing op de Pakaloa Lifetime Paddle Board. De Pakaloa Lifetime Paddle Board Garantie dekt of geldt niet voor andere Pakaloa producten buiten de Pakaloa Lifetime Paddle Board.

De garantie van Pakaloa is alleen geldig als het product wordt gebruikt voor de beoogde doeleinden en waarvoor het is ontworpen.

Productonderdelen en accessoires zijn een jaar na de aankoopdatum gegarandeerd tegen gebreken in kwaliteit en materialen.

De opblaasbare paddle board is gerechtvaardigd tegen gebreken in kwaliteit en materialen en geschikt voor het beoogde doel.

Levenslange Paddle Board Garantie: Hoein aanmerking te komen?

 • U moet de oorspronkelijke koper zijn en een geldig aankoopbewijs hebben
 • U moet het product rechtstreeks bij www.pakaloa.com of bij een erkende Pakaloa-reseller hebben gekocht.
 • Het product mag alleen zijn gebruikt volgens de specificaties van het product of op onze website (inclusief de aanbevelingen en richtlijnen die in de gebruikershandleiding zijn vermeld).
 • Het product mag alleen onder normale omstandigheden zijn gebruikt en mag nooit zijn blootgesteld aan misbruik, onopzettelijke schade of een ander abnormaal gebruik, waaronder maar niet beperkt tot snijwonden, scheuren, brandwonden, vlekken, vervuiling, vloeistofschade of onjuiste installatie.

Levenslange Paddle Board Garantie is niet gerechtvaardigd tegen:

 • Opzettelijke of schadelijke schade
 • Verlies of diefstal van uw product
 • Veranderingen in de oppervlakte-afwerking als gevolg van veroudering of blootstelling aan licht.
 • Normale slijtage.
 • Schade door scherpe voorwerpen of afdruking van schrijfinstrumenten, of langdurige blootstelling aan vocht of direct zonlicht.
 • Storing als gevolg van acties of toepassingen die buiten de aanbevolen of opgegeven acties op onze site worden uitgevoerd, inclusief onze gebruikershandleiding.
 • Eventuele door de klant geïnitieerde wijzigingen aan het oppervlak van het bord
 • Cosmetische problemen
 • Schade of gebreken veroorzaakt door botsing met materialen of voorwerpen (rotsen, dokken, andere planken, enz.).
 • Schade of gebreken veroorzaakt door gebruik buiten het beoogde doel.
 • Schade of defecten veroorzaakt door normale slijtage.
 • Schade of defecten veroorzaakt door transport, laden, lossen, vallen of uit waterbehandeling. Inclusief sporen die over het aanhalen van transportbanden zijn achtergelaten.
 • Schade of defecten veroorzaakt door hiel deuken, ook wel bekend als druk deuken.
 • Schade of defecten veroorzaakt door ongeschikte opslag bij temperaturen boven de 90°F en onder de 32°F
 • Schade of defecten veroorzaakt door oververhitting als gevolg van blootstelling aan direct zonlicht terwijl ze niet in gebruik zijn.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door golf inslag en impact met de oceaan / meer vloer.
 • Schade of defecten veroorzaakt door opslag van het bord in gesloten, vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld een natte board bag).
 • Boards gebruikt in een verhuur, commerciële of onderwijs omgeving zonder onze toestemming.
 • Schade aan vin of vin doos veroorzaakt door botsing aan de vin.
 • Producten die zijn beschadigd door nalatigheid, misbruik of ongeval, of slijtage als gevolg van het niet verstrekken van redelijk en noodzakelijk onderhoud door de eigenaar
 • Producten die door onbevoegde personen zijn gewijzigd of gerepareerd
 • Verandering in het uiterlijk van opblaasbare paddle board als gevolg van slijtage, blootstelling of een andere omgevingsomstandigheden

Elke retour moet vergezeld gaan van een autorisatienummer dat bij uw dealer is verkregen en dat alleen kan worden afgegeven door contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Pakaloa. Pakaloa zal de terugkeer van een Pakaloa levenslange paddle board niet accepteren zonder dit autorisatienummer.

Deze garantie is de enige en exclusieve garantie van Pakaloa in verband met de hierboven genoemde opblaasbare paddleboards, en Pakaloa geeft geen garanties of verklaringen, uitgedrukt of geïmpliceerd (inclusief garanties van handelsbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) in een dergelijke verbinding, behalve zoals uitdrukkelijk in deze garantie is vastgelegd.

Alle incidentele en daaruit voortvloeiende schade is uitgesloten van deze garantie. Impliciete garanties zijn beperkt tot de levensduur van deze garantie. Sommige staten staan geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen kunnen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u exclusieve wettelijke rechten, en u ook andere wettelijke rechten hebben die van staat tot staat van land tot land kunnen verschillen.

Het gerepareerde of vervangende artikel valt nog steeds onder de oorspronkelijke levenslange paddleboardgarantie.

De remedies in de Pakaloa Lifetime Paddle Board Warranty vormen de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper, en pakaloa’s enige en exclusieve verplichting, aan gebreken in de gekochte producten of de productie ervan. Pakaloa wijst uitdrukkelijk af, en de koper doet uitdrukkelijk afstand van alle andere verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief zonder beperking impliciete garanties van handelsbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Laatst bijgewerkt: 01 juni 2020.

Skip to content