Pakaloa Handelsmerk

Pakaloa Handelsmerk2020-02-28T13:26:14+00:00

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN PAKALOA-HANDELSMERKEN EN -AUTEURSRECHTEN

Deze richtlijnen zijn voor Pakaloa licentiehouders, geautoriseerde Pakaloa licentiehouders Opblaasbare Stand up Paddle Board wederverkopers, ontwikkelaars, klanten en andere partijen die de handelsmerken, dienstmerken of afbeeldingen van Pakaloa willen gebruiken in promotie-, reclame-, instructie- of referentiematerialen, of op hun websites, producten, etiketten of verpakkingen. Het gebruik van het Pakaloa-toetsenbord voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakaloa kan een inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in strijd met federale en staatswetten vormen. Het gebruik van de Pakaloa-handelsmerken kan verboden zijn, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Als u een licentiehouder van een handelsmerk of logo van Pakaloa bent en bij uw licentieovereenkomst specifieke richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken hebt gekregen, volg dan deze richtlijnen. Als uw licentieovereenkomst geen gebruiksrichtlijnen bevat, volg dan deze richtlijnen. Als u een geautoriseerde Pakaloa-verkoper of lid van een Pakaloa-programma bent, kunt u onderworpen zijn aan aanvullende beperkingen.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en trade dress van Pakaloa zijn waardevolle activa. Door deze richtlijnen op te volgen, helpt u ons onze relevante handelsmerkrechten te beschermen en onze bedrijfs- en merkidentiteiten te versterken. Door een handelsmerk van Pakaloa geheel of gedeeltelijk te gebruiken, erkent u dat Pakaloa de enige eigenaar van het handelsmerk is en belooft u dat u zich niet zult bemoeien met de rechten van Pakaloa op het handelsmerk, met inbegrip van het aanvechten van het gebruik, de registratie of de registratie van een dergelijk handelsmerk door Pakaloa, alleen of in combinatie met andere woorden, waar dan ook ter wereld, en dat u geen enkel handelsmerk van Pakaloa zult schaden, misbruiken of in diskrediet brengen. De goodwill die voortvloeit uit het gebruik van enig deel van een handelsmerk van Pakaloa komt uitsluitend ten goede aan en is eigendom van Pakaloa. Met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Richtlijnen, worden op grond van deze Richtlijnen geen andere rechten van welke aard dan ook verleend, impliciet of anderszins. Als u vragen heeft met betrekking tot deze richtlijnen, neem dan contact op met uw Pakaloa-vertegenwoordiger of met uw Pakaloa-vertegenwoordiger Contacteer ons.

Geautoriseerd gebruik van Pakaloa handelsmerken

 1. Reclame-, promotie- en verkoopmateriaal: Alleen Pakaloa en haar erkende wederverkopers en licentiehouders mogen het Pakaloa-logo gebruiken in reclame-, promotie- en verkoopmaterialen. Dergelijke bevoegde partijen mogen het Pakaloa-logo uitsluitend gebruiken zoals gespecificeerd in hun overeenkomst met Pakaloa, en eventuele bijbehorende Richtlijnen en dergelijk gebruik dient altijd in overeenstemming te zijn met de toepasselijke voorwaarden die de relatie bepalen die door hun contract met Pakaloa is toegestaan. Bijvoorbeeld:
 • Geautoriseerde wederverkoper
 • Geautoriseerde Dienstverlener
 • Geautoriseerde Groothandelaar
 • Geautoriseerde Affiliate

     2. Verenigbaarheid: Ontwikkelaars mogen Pakaloa (maar niet het Pakaloa-logo of een ander grafisch symbool/logo van Pakaloa dat eigendom is van Pakaloa) in een referentiezin op de verpakking of het promotie-/reclamemateriaal gebruiken om te beschrijven dat het product van een derde partij compatibel is met het product of de technologie van Pakaloa waarnaar wordt verwezen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de volgende vereisten.

 • Het Pakaloa-woordmerk maakt geen deel uit van de productnaam.
 • Het Pakaloa-woordmerk wordt gebruikt in een referentiële zin zoals “loopt door”, “voor gebruik met”, “voor” of “compatibel met”.
 • Het Pakaloa-woordmerk verschijnt minder prominent dan de productnaam.
 • Het product is in feite compatibel met of werkt op andere wijze samen met het Pakaloa-product waarnaar wordt verwezen.
 • De verwijzing naar Pakaloa leidt niet tot een gevoel van goedkeuring, sponsoring of valse associatie met Pakaloa of Pakaloa-producten of -diensten.
 • Het gebruik van Pakaloa of de producten van Pakaloa of haar producten wordt niet in een vals of vernederend daglicht gesteld.

     3. Publicaties, seminars en conferenties: U mag een Pakaloa-woordmerk gebruiken in verband met boektitels, tijdschriften, tijdschriften, seminars of conferenties, mits u aan de volgende vereisten voldoet:

 • Het gebruik is referentieel en minder prominent dan de rest van de titel. Aanvaardbaar: XYZ CONFERENTIE voor gebruikers van Pakaloa-producten.
 • Het gebruik weerspiegelt zich gunstig voor zowel Pakaloa als Pakaloa producten of technologie.
 • Uw naam en logo verschijnen prominenter dan het Pakaloa-woordmerk op alle drukwerk dat betrekking heeft op de publicatie, het seminar of de conferentie.
 • Het Pakaloa-logo of enig ander grafisch symbool, logo, pictogram of afbeelding van Pakaloa dat eigendom is van Pakaloa, komt niet voor op of in de publicatie of op enig materiaal dat verband houdt met de publicatie, het seminar of de conferentie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pakaloa.
 • Een disclaimer van sponsoring, aansluiting of goedkeuring door Pakaloa, vergelijkbaar met de volgende, is opgenomen in de publicatie en op alle gerelateerde gedrukte materialen: “(Titel) is een onafhankelijke (publicatie) en is niet geautoriseerd, gesponsord of op andere wijze goedgekeurd door Pakaloa.
 • In de kredietsectie is een kennisgeving van handelsmerkherkenning opgenomen met vermelding van Pakaloa’s eigendom van haar handelsmerk(en). Zie het gedeelte hieronder met de titel “Juiste kennisgeving en toewijzing van handelsmerken”.

     4. Websites: Websites die alleen dienen als niet-commerciële elektronische informatieforums over een Pakaloa-product of -technologie mogen het juiste Pakaloa-woordmerk gebruiken, op voorwaarde dat een dergelijk gebruik voldoet aan de richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven.

Onbevoegd gebruik van Pakaloa handelsmerken

 1. Bedrijfs-, product- of servicenaam: U mag het handelsmerk van Pakaloa, met inbegrip van de grafische symbolen, logo’s, pictogrammen of wijzigingen daarvan die eigendom zijn van Pakaloa, niet geheel of gedeeltelijk gebruiken of registreren als of als onderdeel van een bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam of servicenaam, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze richtlijnen.
 2. Pakaloa-logo en grafische symbolen die eigendom zijn van Pakaloa en Pakaloa: U mag het Pakaloa-logo of enig ander grafisch symbool, logo of pictogram van Pakaloa dat eigendom is van Pakaloa op of in verband met websites, producten, verpakkingen, handleidingen, promotiemateriaal/reclamemateriaal of voor enig ander doel niet gebruiken, tenzij dit gebeurt op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke handelsmerklicentie van Pakaloa, zoals een wederverkoopovereenkomst.
 3. Wijzigingen, starts of afkortingen: U mag een afbeelding van een echte Pakaloa of een andere wijziging van het Pakaloa-logo voor geen enkel doel gebruiken. Derden mogen voor geen enkel doel gebruik maken van een variatie, fonetisch equivalent, vreemdetaal equivalent, start of afkorting van een Pakaloa-merk. Bijvoorbeeld:
 4. Niet aanvaardbaar: Pakaloasup, Pakaloaboards
 5. Disparaging Manier: U mag een handelsmerk van Pakaloa of een ander grafisch symbool, logo of pictogram van Pakaloa dat eigendom is van Pakaloa niet op een kleinerende manier gebruiken.
 6. Goedkeuring of sponsoring: U mag het handelsmerk van Pakaloa, met inbegrip van grafische symbolen/logo’s of pictogrammen die eigendom zijn van Pakaloa, niet gebruiken op een wijze die zou impliceren dat Pakaloa verbonden is met of de goedkeuring, sponsoring of ondersteuning van een product of dienst van derden.
 7. Handelspunten: U mag geen goederen, zoals T-shirts en mokken, met het handelsmerk van Pakaloa, met inbegrip van symbolen, logo’s of pictogrammen, produceren, verkopen of weggeven, behalve volgens een uitdrukkelijke schriftelijke handelsmerklicentie van Pakaloa.
 8. Pakaloa’s Trade Dress: U mag de kenmerkende Pakaloa-verpakking, het ontwerp van de website, logo’s of lettertypes niet imiteren.
 9. Slogans en Taglines: U mag geen Pakaloa-slogan of tagline gebruiken of imiteren, bijvoorbeeld: “Uw enige beperking is u.”
 10. Domeinnamen: U mag een identiek of vrijwel identiek Pakaloa-merk niet gebruiken als een domeinnaam op het tweede niveau.
 11. Niet aanvaardbaar: pakaloasup.com” “supwww.pakaloa.com” “sup-Pakaloa.com” “pakaloaboards.com” “pakaloaboards.com”.

Regels voor het juiste gebruik van Pakaloa-merken

 1. Handelsmerken zijn bijvoeglijke naamwoorden die worden gebruikt om zelfstandige naamwoorden te wijzigen; het zelfstandig naamwoord is de algemene naam van een product of dienst.
 2. Als bijvoeglijke naamwoorden mogen handelsmerken niet in het meervoud of in bezittelijke vorm worden gebruikt. Correct: Ik heb twee Pakaloa Paddleboards gekocht. Niet juist: Ik heb twee PakaloaPaddleboards gekocht.
 3. Een geschikte algemene term moet na het handelsmerk verschijnen de eerste keer dat het in een gedrukt stuk verschijnt, en zo vaak als redelijk is daarna. Voor een lijst met voorgestelde algemene termen kunt u contact met ons opnemen.
 4. Spel en profiteer altijd van het handelsmerk Pakaloa, precies zoals het is. Verkort of verkort de Pakaloa-productnamen niet. Maak geen make-up namen die het handelsmerk Pakaloa bevatten.

Correcte merkenkennisgeving en -toewijzing

 1. Alleen distributie binnen de Verenigde Staten
 • Gebruik het juiste handelsmerksymbool (TM, SM, ®) op product-, productdocumentatie of andere productcommunicatie die alleen in de Verenigde Staten wordt gedistribueerd, de eerste keer dat het handelsmerk van Pakaloa voor het eerst in de tekst van de advertentie, brochure of ander materiaal verschijnt.
 • Verwijs naar ons voor het juiste merksymbool, de spelling van het merk en de algemene term om te gebruiken met het merk. Over het algemeen staat het symbool aan de rechterschouder van het merk (met uitzondering van het Pakaloa-logo, waar het logo aan de rechtervoet staat).
 • Neem een toewijzing van Pakaloa’s eigendom van haar handelsmerken op in het gedeelte van de kredietberichtgeving van uw product, productdocumentatie of andere productcommunicatie.

2.  Distributie buiten de Verenigde Staten:

 • Gebruik geen handelsmerksymbolen op producten, productdocumentatie of andere productcommunicatie die buiten de Verenigde Staten zullen worden gedistribueerd.
 • Gebruik één internationale creditnota’s. Verwijs naar ons voor het juiste formaat.

Voorstellingen van Pakaloa-producten

 1. Aanvaarding of sponsoring: Pakaloa ondersteunt het gebruik van haar logo’s, bedrijfsnamen, productnamen of afbeeldingen van Pakaloa-producten door andere partijen in marketing-, promotie- of reclamemateriaal niet, aangezien het gebruik ervan de indruk kan wekken dat Pakaloa het product, de dienst of de promotie onderschrijft of sponsort.
 2. Verenigbaarheid: Als u een ontwikkelaar bent, kunt u een afbeelding van een Pakaloa-product in uw promotie- of reclamemateriaal tonen om aan te geven dat uw product compatibel is met of anderszins werkt met het Pakaloa-product of de technologie van Pakaloa, op voorwaarde dat u voldoet aan de volgende vereisten:
 • Uw product is in feite in overeenstemming met of werkt op een andere manier met het Pakaloa-product waarnaar wordt verwezen.
 • De afbeelding is een echte foto van het echte Pakaloa-product en niet de weergave van een kunstenaar (Opmerking: U moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pakaloa verkrijgen voordat u een foto die eigendom is van of in licentie is gegeven door Pakaloa).
 • Het Pakaloa-product wordt alleen getoond in het beste licht, op een manier of in een context die gunstig is voor de Pakaloa-producten en Pakaloa.
 • De verwijzing naar Pakaloa leidt niet tot een gevoel van goedkeuring of sponsoring door of andere valse associatie met Pakaloa of Pakaloa-producten.

Voor meer informatie over Pakaloa’s auteursrechten , Dien uw verzoek in bij ons.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.