Privacy- en cookiesbeleid

In de eerste plaats verkopen wij uw persoonlijke gegevens NIET.

Privacy- en cookiebeleid

1. Invoering

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en klanten te beschermen; in dit beleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens; met andere woorden, waar we de doeleinden en middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacycontroles te gebruiken, kunt u aangeven of u directmarketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie beperken. U heeft toegang tot de privacyinstellingen via uw account of via de inlogpagina.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar onze gegevensbeheerder. Zie sectie 18 voor meer informatie over ons.

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze sectie 2 hebben we uiteengezet:

(een) de algemene categorie├źn persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorie├źn van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw service. gebruik. De bron van de gebruiksgegevens is wanneer u een bestelling plaatst. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor doeleinden van verzending, garantiebeheer en ondersteuning.

2.3 We kunnen de gebruikersaccountgegevens van uw website (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te beheren, onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.4 We kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten verwerken (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en services te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.5 We kunnen informatie verwerken die is vervat in elk verzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en / of diensten (“onderzoeksgegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.6 We kunnen informatie verwerken die betrekking heeft op onze klantrelaties, inclusief klantcontactinformatie (“klantrelatiegegevens”). De gegevens van de klantrelatie kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie bevatten in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever. De bron van de klantrelatiegegevens bent u of uw werkgever. De gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt om onze relaties met klanten te beheren, met klanten te communiceren, die communicatie bij te houden en onze producten en diensten aan klanten te promoten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.7 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en / of diensten, die u bij ons en / of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De bron van de transactiegegevens bent u en / of onze betalingsdienstaanbieder. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en / of diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De wettelijke basis voor deze verwerking is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan; op voorwaarde dat, als u niet de persoon bent die met ons contracteert, de rechtsgrondslag voor deze verwerking onze legitieme belangen zijn, namelijk de juiste administratie van onze website en ons bedrijf OF onze betalingsdienstaanbieder.

2.8 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante notificaties en / of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.9 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met enige communicatie die u ons stuurt (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die zijn geassocieerd met de communicatie. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie via de contactformulieren op de website. De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk communicatie met onze websitebezoekers en klanten en het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.10 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.11 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in deze polis zijn ge├»dentificeerd, indien nodig verwerken met het oog op het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze sectie 2, kunnen we ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op basis van de rechtsgrondslagen zoals uiteengezet in dit beleid.

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het inwinnen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures. of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3 Uw persoonlijke gegevens in onze websitedatabase.

3.4 Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke gegevens die in deze sectie worden uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen. van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

4.1 In sectie 4 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de VSÔÇő De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5. Persoonlijke gegevens bewaren en verwijderen

5.1 Paragraaf 5 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

5.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een minimumperiode van 180 dagen na de datum van verzameling en gedurende een maximumperiode van een leven na die datum vanwege de aangeboden levenslange garantieservice;

5.5 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 5, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

6.1 We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

6.2 We slaan al uw persoonlijke gegevens op beveiligde servers, pc’s en mobiele apparaten op.

6.3 De volgende persoonsgegevens worden door ons versleuteld opgeslagen: uw naam, contactgegevens en wachtwoord (en).

6.4 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financi├źle transacties die van uw webbrowser naar onze webserver of van onze webserver naar uw webbrowser worden verzonden, worden beschermd met behulp van coderingstechnologie.

6.5 U erkent dat de verzending van niet-versleutelde (of onvoldoende versleutelde) gegevens via internet inherent onveilig is, en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

6.6 U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet kan worden geraden, hetzij door een persoon of door een computerprogramma. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

7. Jou rechten

7.1 In sectie 8 hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende autoriteiten te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(een) het recht op toegang – u kunt om kopie├źn van uw persoonlijke gegevens vragen;

(b) het recht op rectificatie – u kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen;

(c) het recht op verwijdering – u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken – u kunt gebruikers vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of aan u;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(h) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, kunt u die toestemming intrekken.

7.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorie├źn van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door uw account te bezoeken wanneer u bent ingelogd op onze website.

7.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen.

7.5 In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor directmarketingdoeleinden en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.6 In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen verwijdering; we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Waar de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

7.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in de algemeen belang of bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

7.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

7.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(een) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

7.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking v├│├│r de intrekking.

7.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen.

8. Websites van derden

8.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

8.2 We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

9. Updaten van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. Over cookies

10.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

10.2 Cookies kunnen ofwel “permanente” cookies of “sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd v├│├│r de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

10.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

11. Cookies die we gebruiken

11.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(een) authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert, en om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

(b) winkelwagentje – we gebruiken cookies om de status van uw winkelwagentje te behouden terwijl u door onze website navigeert.

(c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren.

(d) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens en om onze website en services in het algemeen te beschermen.

(e) reclame – we gebruiken geen cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

(f) analyse – we gebruiken geen cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

(g) cookietoestemming – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

12. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

We gebruiken geen cookies van derden, zoals degenen die advertenties of analyseservices op de website aanbieden, ook wel ‘cookies van derden’ genoemd.

13. Beheer van cookies

13.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor vari├źren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(een) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chroom);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Rand).

13.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

13.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

14. Wijzigingen

15.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

15.2 U dient deze pagina af en toe te bezoeken om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

15.3 We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen OF belangrijke wijzigingen in dit beleid.

15. Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn op aanvraag verkrijgbaar. U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze DPO via

Laatst bijgewerkt: 24 september 2020.

SHOP NU DE BESTE KWALITEIT

Koop nu het beste opblaasbare paddleboard!

Opblaasbaar SUP board van topkwaliteit en levenslange garantie.

Shopping Cart
Skip to content