LEVERINGSBELEID

1. Inleiding

1.1 In dit beleid zetten wij de leveringswijzen, termijnen en kosten uiteen die van toepassing zijn op bestellingen van onze producten via onze website per e-mail.

1.2 Deze polis is een juridisch bindend document, en deze polis maakt deel uit van de koopovereenkomst tussen u en ons die volgens onze verkoopsvoorwaarden tot stand komt.

2. Gratis levering

Wij bieden gratis levering aan iedereen op alle bestellingen.

3. Geografische beperkingen

Wij leveren geen landen waar oorlog is en waar internationale beperkingen gelden.

4. Leveringsmethoden en -termijnen

4.1 Alle leveringen geschieden per expreskoerier.

4.2 Leveringen worden zo snel mogelijk verzonden, meestal de dag na uw bestelling volgens de regels van de vervoerder.

4.3 Wij kunnen fraudeonderzoeken uitvoeren alvorens het product te verzenden, en deze controles kunnen uw levering vertragen. Als de levering waarschijnlijk vertraging oploopt als gevolg van fraudeonderzoeken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

5. Verzendkosten

Geen verzendkosten.

6. Het volgen van de levering

6.1 Voor alle bestellingen van onze producten is het mogelijk om de levering te volgen.

6.2 Om uw levering te volgen, gaat u naar de pagina voor het volgen van uw bestelling of rechtstreeks in uw klantenaccount.

7. Ontvangst en handtekening

7.1 Alle leveringen moeten persoonlijk op het afleveradres in ontvangst worden genomen en moeten worden ondertekend.

7.2 Onze bezorgdienstverlener zal u vooraf op de hoogte stellen van pogingen om een levering te doen waarvoor handtekening.format pagina vereist is.

8. Extra leveringen

8.1 Als een eerste leveringspoging niet succesvol is, zal onze leverancier ten minste 1 extra poging doen om de producten in uw bestelling te leveren.

9. Afhalen

9.1 Als uw producten onbestelbaar blijven ondanks dat onze bezorgdienstverlener nog minstens 1 poging doet om ze te leveren, zal de bezorgdienstverlener een kaartje op uw adres achterlaten met instructies over hoe u uw producten kunt afhalen, inclusief een termijn voor het afhalen.

10. Leveringsproblemen

10.1 Indien u problemen ondervindt met een levering, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die wij op onze website publiceren of op andere wijze aan u meedelen.

10.2 Als onze leverancier niet in staat is om uw producten te leveren, en een dergelijke storing is uw fout, en u haalt uw producten niet op bij onze leverancier en u haalt ze niet op binnen de relevante tijdslimiet, dan kunnen we ermee instemmen om de producten opnieuw te leveren; we behouden ons echter het recht voor om de werkelijke kosten van de herlevering in rekening te brengen (zelfs als de eerste levering gratis was).

10.3 Een indicatieve lijst van de situaties waarin het niet leveren uw fout is, wordt hieronder weergegeven:

(a) u het verkeerde adres heeft opgegeven voor de levering;

(b) er een fout is geslopen in het opgegeven adres voor de levering;

(c) het afleveradres redelijkerwijs niet toegankelijk is;

(d) het afleveradres niet veilig toegankelijk is;

(e) indien geen persoonlijke ontvangst vereist is, er geen eenvoudige en veilige manier is om de producten op het afleveradres achter te laten en er geen persoon beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen; of

f) indien een persoonlijk ontvangstbewijs vereist is, is er op het afleveradres geen persoon beschikbaar om de levering in ontvangst te nemen en een handtekening te zetten.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.