TERUGBETALINGS- EN RETOURBELEID

1. Inleiding

1.1 Wij begrijpen dat u van tijd tot tijd een product aan ons wilt retourneren.

1.2 Wij hebben dit beleid opgesteld om u in staat te stellen producten onder de juiste omstandigheden aan ons te retourneren.

1.3 Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, ongeacht hun geografische locatie.

1.4 Dit beleid is van toepassing op alle bestellingen die via onze website worden geplaatst.

1.5 Dit document doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u als consument kunt hebben (zoals rechten op grond van de Consumentenovereenkomst (Informatie, Annulering en extra kosten) Reglement 2013 of de Consumentenrechtenwet 2015).

2. Retourneren

2.1 Als u geen ander wettelijk recht heeft om een product te retourneren en een terugbetaling of omruiling te ontvangen, dan heeft u niettemin het recht om een product aan ons te retourneren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met dit beleid indien:

(a) wij het geretourneerde product binnen 30 dagen na de datum van verzending van het product aan u ontvangen;

(b) het geretourneerde product ongebruikt is, in de originele ongeopende verpakking (met een eventuele verzegeling of krimpfolie intact), met de labels er nog aan bevestigd, en anders in een staat die ons in staat stelt het product als nieuw te verkopen;

(c) u voldoet aan de in dit beleid uiteengezette procedure met betrekking tot het retourneren van het product; en

d) geen van de uitsluitingen in dit beleid is van toepassing.

3. Retourprocedure

3.1 Om gebruik te maken van uw rechten uit hoofde van deze polis, dient u contact met ons op te nemen voor het verkrijgen van een retourautorisatienummer en vervolgens het product met een begeleidende nota onder vermelding van dat nummer naar ons op te sturen.

3.2 Producten die onder deze polis worden geretourneerd, moeten worden verzonden door Express Courrier Signed For delivery with Insurance naar het adres dat wij u zullen sturen met uw autorisatienummer.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten in verband met retourzendingen onder deze polis.

4. Terugbetalingen

4.1 Wij geven u een terugbetaling van de prijs die u aan ons heeft betaald met betrekking tot elk product dat u op de juiste wijze heeft geretourneerd in overeenstemming met dit beleid.

4.2 Wij zullen gewoonlijk al het geld dat wij van u hebben ontvangen terugbetalen op dezelfde manier als die welke u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen.

4.3 Wij zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van uw geretourneerde product verwerken.

5. Onjuiste retourzendingen

5.1 Indien u een product in strijd met dit beleid retourneert en u heeft geen enkel ander wettelijk recht op terugbetaling of omruiling van dat product:

(a) wij zullen de aankoopprijs niet terugbetalen of het product ruilen;

(b) we kunnen het geretourneerde product behouden totdat u ons een extra bedrag betaalt dat we in rekening kunnen brengen voor de herlevering van het geretourneerde product; en

(c) indien wij de betaling van een dergelijk extra bedrag niet ontvangen binnen 14 dagen na het uitbrengen van een verzoek om betaling, kunnen wij het geretourneerde product naar eigen goeddunken vernietigen of op andere wijze van de hand doen, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

6. Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons website contactformulier.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.