Algemene voorwaarden pakaloa affiliate programma

Ontdek hier de algemene voorwaarden van het Pakaloa Affiliate Program. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alles begrijpt.

Algemene voorwaarden pakaloa affiliate programma

Het doel van het Pakaloa-partnerprogramma is om affiliates te belonen voor nieuwe klanten die ze naar Pakaloa verwijzen door het Pakaloa.com domein correct te adverteren via legitieme methoden.

Door uw registratie gaat u ermee akkoord zich te houden aan de algemene voorwaarden die in deze Overeenkomst worden beschreven.

Deze Overeenkomst bevat de volledige voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname als lid van het Pakaloa Affiliate Programma. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Pakaloa en de Affiliate en elke reeds bestaande overeenkomst of overeenkomst tussen Pakaloa en de Affiliate zal onmiddellijk worden beƫindigd na voltooiing van deze Overeenkomst, behalve dat alle openstaande commissies die aan u verschuldigd zijn voorafgaand aan de intrekking van uw affiliate status zullen worden gecrediteerd op het account van de Affiliate en kunnen worden gebruikt om Pakaloa producten of diensten te kopen.

Uw inschrijving geeft aan dat u
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden Pakaloa Affiliate Programma

1. Definities

“deze overeenkomst”: de inhoud van het contract tussen Pakaloa en de gelieerde onderneming met betrekking tot het programma.

“Pakaloa” betekent “Pakaloa.com” en “Pakaloaā„¢.”

“de Site”: de Pakaloa.com website.

“programma”: het partnerprogramma zoals uiteengezet op de site, en deze overeenkomst regelt dat.

‘de Link’ betekent de HTML-link die pakaloa van tijd tot tijd verstrekt om de website van de Affiliate aan de Site te koppelen.

“gelieerde onderneming”: de partij die ermee instemt deel te nemen aan het programma.

2. Het programma

2.1) Het programma is van tijd tot tijd het partnerprogramma zoals uiteengezet op de Site.

2.2) Pakaloa is gerechtigd het Programma te wijzigen, te wijzigen of te annuleren zonder kennisgeving aan de Affiliate. Pakaloa kan een dergelijke wijziging aanbrengen door herziene voorwaarden op de Site te publiceren.

2.3) Het Programma is uitdrukkelijk een business-to-business relatie, en zowel Pakaloa als de Affiliate gaan het aan in een zakelijke hoedanigheid en niet als consument.

2.4) Het Programma geeft de Affiliate niet het recht om zichzelf te vertegenwoordigen als een agent, partner of enige andere vorm van een medewerker van Pakaloa anders dan als een Affiliate zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst.

3. Geschiktheid voor het Pakaloa Affiliate Programma

3.1) Pakaloa behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst en de status van de Affiliate te allen tijde te beƫindigen, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

3.2) In het bijzonder, als Pakaloa van mening is dat de website van de Affiliate ongeschikt is voor het Programma, dan wordt deze Overeenkomst beƫindigd. De website van de Affiliate kan als ongepast worden beschouwd als deze naar het oordeel van Pakaloa links bevat, promoot of bevat naar sites die:

3.3) discriminerend, seksueel expliciet of gewelddadig materiaal, of

3.3) het bevorderen, weergeven of verstrekken van links naar inhoud die discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationale afkomst, lichamelijke of geestelijke handicap, seksuele geaardheid of leeftijd ondersteunen of illustreren, of

3.4) onrechtmatig materiaal bevat, omvat maar is niet beperkt tot materialen die de intellectuele eigendomsrechten van een ander kunnen schenden, of

3.5) informatie bevat over, promoot of linkt naar een site die informatie verstrekt of illegale activiteiten aanmoedigt, of

3.6) om enige andere reden die door Pakaloa (naar eigen goeddunken) ongeschikt wordt geacht.

3.7) Wanneer u op de ‘solliciteerknop’ klikt, wordt u automatisch geaccepteerd in het programma. Pakaloa behoudt zich het recht voor om de affiliate status te allen tijde in te trekken nadat u op het Programma bent ontvangen om welke reden dan ook die Pakaloa relevant acht. Acceptatie in het Programma betekent niet dat Pakaloa specifiek de Affiliate of haar website heeft goedgekeurd.

4. Legitieme reclamemethoden

4.1) Om een commissie te ontvangen voor het doorverwijzen van klanten naar Pakaloa, moet de Affiliate zich bezighouden met goede reclame. Gelieerde ondernemingen die aan ongepaste reclame deelnemen, worden hun overeenkomst beƫindigd en hun partnerstatus ingetrokken. Pakaloa is de enige en absolute rechter over wat goede reclame is.

4.2) Een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van ongepaste reclame omvat, maar is niet beperkt tot:

4.2.1) het doorsturen van URL’s rechtstreeks naar Pakaloa.com (dit omvat spelfouten van het bovenstaande handelsmerkdomein); En

4.2.2) het forceren van cookies via iframes;

4.2.3) reclame via netwerken van derden; met uitzondering van artikel 4.3 hieronder;

4.2.4) merkbiedingen (inclusief spelfouten) voor PPC-advertenties,

4.2.5) inclusief uw Pakaloa affiliate link binnen Unsolicited Commercial Email (UCE) of SPAM,

4.2.6) inclusief een van Pakaloa URL’s in zoekadvertenties.

4.3) Gelieerde ondernemingen mogen Pakaloa promoten via verschillende sociale mediagemeenschappen, als een beperkte uitzondering op artikel 4.2.3 hierboven. Het is affiliates echter niet toegestaan om groepen of specifieke webpagina’s te maken in sociale gemeenschappen waarbij ze beweren of zich houden als vertegenwoordigers van Pakaloa.

4.4) Pakaloa behoudt zich het recht voor om te concluderen dat u naar eigen goeddunken een onjuiste manier van adverteren volgens onze normen hebt gebruikt. We kunnen tot een dergelijke conclusie komen, zelfs als deze is gebaseerd op onze mening of loutere verdenking of overtuiging en zonder enige plicht van Pakaloa is om te bewijzen dat onze mening of twijfel gegrond is; en zelfs als ons idee niet gegrond blijkt te zijn of als een andere hosting / domeinnaambedrijven het niet als een ongepaste manier van adverteren hebben beschouwd.

4.5) Elke Affiliate die oneigenlijke reclamepraktijken voor het Programma aanneemt, wordt geacht deze Overeenkomst te hebben geschonden en zal zijn Affiliate status hebben ingetrokken. Een dergelijke Affiliate zal daarom onmiddellijk ophouden een Affiliate van Pakaloa te zijn.

4.6) Alle verkopen die zijn gegenereerd door ongepaste reclame komen niet in aanmerking voor commissie of krediet van Pakaloa.

4.7) Elke Affiliate die deze of andere ongepaste advertentiemethoden blijkt te gebruiken, kan worden verplicht om een dergelijke commissie terug te betalen die door Pakaloa aan hen is betaald. Indien Pakaloa ervoor kiest om dit recht niet af te dwingen, wordt het niet beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten die het op grond van deze overeenkomst zou kunnen hebben.

5. De procedure

5.1) Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Sectie, zullen wij u alle Links en alle gerelateerde banners, afbeeldingen of tekstadvertenties verstrekken die nodig zijn om de Pakaloa-diensten te promoten en aan te bieden aan de bezoekers en haar leden van uw site. De Pakaloa-link kan elke afbeelding, tekst, logo, afbeelding bevatten die mogelijk met Pakaloa wordt toegeschreven.

5.2) Pakaloa behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of weergave van de Link van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. De link verbindt uw site met het gebied op onze website (de landingspagina) waar uw verwijzing rechtstreeks bij ons kan gelden voor Pakaloa-producten. De aanwezigheid van de Pakaloa-link op uw site zal dienen om u te identificeren als lid van ons partnerprogramma.

6. De betaling van de Commissie

6.1) Zodra een klant op onze website is aangekomen, na het volgen van de Link, worden hun acties op onze website gedurende 90 dagen gevolgd met behulp van een cookie. U verdient een commissie op hun eerste bestelling die gedurende de 90 dagen wordt geplaatst. Pakaloa is niet verantwoordelijk voor gemiste commissies als gevolg van het verwijderen of blokkeren van de cookie of op een andere manier het niet volgen van de klant via de Link.

6.2) Gelieerde ondernemingen verdienen alleen commissiekosten met betrekking tot activiteiten op onze site die rechtstreeks plaatsvinden via de link die op hun website verschijnt.

6.3) Pakaloa is niet verplicht om enige commissie te betalen aan een Gelieerde Onderneming die deze Overeenkomst niet strikt volgt zoals van tijd tot tijd gepubliceerd.

6.4) Pakaloa behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen een Affiliate die fraude pleegt, of samenzwering om fraude te plegen en om eventuele commissies terug te vorderen die zijn betaald aan een Affiliate die is verdiend als gevolg van dergelijke fraude. Voor deze overeenkomst omvat fraude, maar niet beperkt tot, het op geestige wijze schenden van de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.5) Pakaloa zal pas aan de Affiliate betalen wanneer de aan het einde van een bepaalde kalendermaand verschuldigde commissie boven de commissiesaldodrempel ligt.

6.6) Pakaloa behoudt zich het uitsluitend recht voor om de drempel voor het commissiesaldo te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van haar gelieerde ondernemingen. In geval van een wijziging van de drempel voor het commissiesaldo zal Pakaloa al haar gelieerde ondernemingen vooraf op de hoogte stellen van de wijziging. Indien een wijziging van de drempel voor het commissiesaldo of de Overeenkomst als geheel niet aanvaardbaar is voor een Gelieerde Onderneming, is de Affiliate gerechtigd deze Overeenkomst te beƫindigen. Als een Affiliate deze Overeenkomst om welke reden dan ook beƫindigt, heeft zij geen recht op enige commissiebetalingen die zijn verdiend nadat zij deze Overeenkomst heeft beƫindigd.

6.7) De voortdurende deelname van de Partner aan het Programma houdt in dat zij elke wijziging van de drempel voor het commissiesaldo of enig ander deel van deze Overeenkomst aanvaardt.

6.8) Pakaloa betaalt alleen commissies uit op verkopen die 60 dagen oud zijn.

6.9) Commissies worden aan gelieerde ondernemingen toegezonden door middel van overschrijving of PayPal betaling. Gelieerde ondernemingen staan maximaal 28 dagen toe om hun betaling te ontvangen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van een Affiliate om ervoor te zorgen dat hun contactgegevens up-to-date en accuraat zijn op het Pakaloa-systeem om de betaling te vergemakkelijken.

6.10) Gelieerde ondernemingen krijgen alleen commissies voor de eerste bestelling die door hun verwijzingsklant wordt gedaan. Commissies worden niet betaald op bestellingen van bestaande Pakaloa-klanten. Pakaloa betaalt geen commissie voor producten die een Affiliate voor zichzelf koopt via de Link. Het Pakaloa-systeem zal dit niet herkennen als een affiliate verkoop. Webbureaus of resellers die domeinen of producten via hun accounts voor andere mensen kopen, worden aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met Pakaloa voor informatie over hoe ze in aanmerking kunnen komen voor commissie.

6.11) De commissietarieven die van tijd tot tijd aan de Affiliate verschuldigd zijn, worden op de Site gepubliceerd en dit zal in deze Overeenkomst worden opgenomen als Schema 1 voor haar. Schema 1 kan te allen tijde door Pakaloa worden gewijzigd of gewijzigd zonder verwijzing naar de Affiliate. Eventuele herziene provisietarieven gaan in op de dag dat het gewijzigde schema 1 op de site wordt gepubliceerd.

7. Verplichtingen van Pakaloa

Pakaloa verbindt zich ertoe de volgende verplichtingen na te komen:

7.1) alle informatie te verstrekken die nodig is om de Affiliate in staat te stellen de Link van de Pakaloa.com naar de site van de Affiliate te maken,

7.2) het verwerken van alle bestellingen voor Pakaloa producten of diensten geplaatst door verwijzing naar aanleiding van de Link,

7.3) het bijhouden van het aantal en het bedrag van de relevante verkopen gegenereerd via de Link,

7.4) het verstrekken van informatie aan u met betrekking tot provisiebetalingen,

7.5) creditcardautorisaties, betalingsverwerking, annuleringen, retourzendingen en alle andere gerelateerde klantenservice voor Pakaloa voor ons bedrijf, en

7.6) vaststelling van de commissiesaldodrempel, betalingsfrequentie en uitbetalingen van verdiende commissies zoals opgenomen in sectie 6 van deze overeenkomst.

8. Verplichtingen van de Affiliate

De Affiliate gaat ermee akkoord als enige verantwoordelijk te zijn voor het volgende en zal Pakaloa volledig gevrijwaard houden met betrekking tot:

8.1) de inhoud van de site van de Affiliate of een site waarmee ze mogelijk verbonden zijn,

8.2) elke verkeerde voorstelling van Pakaloa of haar producten of diensten,

8.3.1) het doen van valse claims, verklaringen of garanties in verband met Pakaloa,

8.3.2) ervoor te zorgen dat uw site en uw producten en diensten die u vanaf uw website aanbiedt, voldoen aan alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming, antispam of andere toepasselijke wetgeving,

8.4) het verkrijgen van toestemming om het auteursrechtelijk beschermde of enig ander eigendomsmateriaal van een andere partij te gebruiken,

8.5) de ontwikkeling, werking en het onderhoud van de site van de Affiliate en voor alle materialen die erop staan. Voor deze Overeenkomst omvat dit, maar is niet beperkt tot, de technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur; de nauwkeurigheid en fatsoen van materialen die op uw website worden geplaatst; en ervoor te zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, de rechten van derden niet schenden of schenden en niet lasterlijk of anderszins onwettig of illegaal zijn. Pakaloa wijzen nu alle aansprakelijkheid voor al deze zaken af,

8.6) Gelieerde ondernemingen komen ook overeen Pakaloa, haar moedermaatschappij, zusterbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, aandeelhouders, partners, leden en andere eigenaars te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven voor zover deze voortvloeien uit of gebaseerd zijn op of op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst.

8.7) in overeenstemming met alle toepasselijke EU- en nationale wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is, omvat dit, maar is niet beperkt tot, de EU-richtlijn 2002/58/EG, en

8.8) de betaling van alle verschuldigde belastingen en nationale verzekeringen over alle betalingen die Pakaloa aan u heeft gedaan.

9. Recht op naam als referentieklant

9.1) Gelieerde ondernemingen mogen geen schriftelijk of grafisch materiaal maken, publiceren, distribueren of toestaan dat naar Pakaloa verwijst anders dan vermeld in deze Overeenkomst of anderszins door Pakaloa wordt verstrekt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakaloa. Pakaloa behoudt zich het recht voor om elk verzoek om goedkeuring op grond van deze Overeenkomst te weigeren.

10. De licentie

10.1) Pakaloa verleent aan de Affiliate een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op toegang tot de Pakaloa.com site via de Link uitsluitend door de voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze licentie wordt uitsluitend gebruikt in verband met de Link en strekt zich uit tot het gebruik van onze logo’s, handelsnamen, handelsmerken en soortgelijk identificatiemateriaal met betrekking tot Pakaloa en dat Pakaloa aan de Gelieerde Onderneming zal verstrekken, uitsluitend met het oog op het tot stand brengen van de Link naar Pakaloa.com zodat klanten Producten en diensten van Pakaloa kunnen kopen.

10.2) Gelieerde ondernemingen kunnen de Link of andere door Pakaloa geleverde materialen op geen enkele manier wijzigen of wijzigen.

10.3) Afgezien van het tot stand brengen van de Link, zal de Affiliate geen gebruik maken van een van de gelicentieerde materialen die zijn vermeld in de bovenstaande paragraaf die door Pakaloa zijn verstrekt zonder eerst de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakaloa te verkrijgen. Gelieerde ondernemingen zullen de Gelicentieerde Materialen niet gebruiken op een manier die ongepast is of die op enigerlei wijze schadelijk is voor het merk Pakaloa of andere merken.

10.4) Pakaloa behoudt zich al haar rechten voor op de geleverde materialen en al haar andere eigendomsrechten. Pakaloa heeft het recht om deze licentie voor het gebruik van de Link of de materialen te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken.

10.5) De in deze sectie beschreven licenties vervallen na beƫindiging van deze Overeenkomst.

10.6) Elk oneigenlijk gebruik van de Link, tekst, banners of andere advertenties die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd of door Pakaloa zijn verstrekt, kan aanleiding zijn tot onmiddellijke beƫindiging van deze Overeenkomst.

11. Voorwaarden van de overeenkomst

11.1) De voorwaarden van deze Overeenkomst beginnen bij uw aanmelding bij het Programma en eindigen wanneer uw partneraccount wordt beƫindigd.

11.2) Bij beƫindiging van deze Overeenkomst wordt elke commissie die de commissiedrempel nog niet heeft bereikt, omgezet in krediet, dat alleen kan worden gebruikt om producten of diensten van Pakaloa af te nemen. Gelieerde ondernemingen die de commissiedrempel van 100$ hebben bereikt, ontvangen een cheque bij de beƫindiging van de Overeenkomst, altijd onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd zal worden gepubliceerd.

12. Wijziging

112.1) Pakaloa behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of anderszins te wijzigen. Pakaloa zal dergelijke wijzigingen aanbrengen door middel van het publiceren van herziene voorwaarden op de Site. Het enige rechtsmiddel van de gelieerde onderneming in het geval dat herziene voorwaarden van deze overeenkomst worden gepubliceerd, is het beƫindigen van deze overeenkomst. Een Gelieerde Onderneming wordt geacht elke wijziging van deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd, te hebben aanvaard.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1) Pakaloa is niet aansprakelijk jegens de Gelieerde Onderneming of een andere persoon, voor indirecte, incidentele of speciale schade, gederfde winst, verlies van goodwill, gemiste besparingen of enige andere vorm van gevolgschade, ongeacht het soort actie, zelfs als Pakaloa op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij als gevolg van schending van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins.

13.2) De volledige aansprakelijkheid van Pakaloa met betrekking tot enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst zal niet hoger zijn dan de totale commissiekosten die op grond van deze Overeenkomst aan de Gelieerde Onderneming zijn betaald of verschuldigd.

13.3) Pakaloa geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de prestaties of functionaliteit van de Pakaloa-diensten of het programma als geheel. Dit omvat maar is niet beperkt tot de Link of andere affiliate advertenties en wijst op dit moment uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel.

13.4) Pakaloa is in geen geval aansprakelijk jegens de Affiliate of een andere persoon of entiteit voor enig verlies, letsel of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit fouten, fouten, weglatingen, vertragingen of onderbrekingen in de ontvangst, verzending of opslag van berichten of informatie die voortvloeien uit of verband houden met het Programma of Pakaloa.

14. Toepasselijk recht

14.1) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en wordt geĆÆnterpreteerd door de wetten van de Verenigde Staten.

14.2) De rechtbanken van Delaware zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

14.3) Pakaloa is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid van Pakaloa-dienstverlening in andere landen dan de Verenigde Staten.

14.4) Gelieerde ondernemingen zijn als enige verantwoordelijk voor de wettigheid van het gebruik van de service als de betrokken Partner is geregistreerd bij pakaloa-service vanuit een ander land dan de Verenigde Staten of als de website van de Affiliate zich op een server bevindt in een ander land dan de Verenigde Staten.

15. Aanvaarding

15.1) Door de registratie erkent de Affiliate dat zij de voorwaarden van deze Overeenkomst hebben gelezen, begrijpen en ermee instemmen eraan gebonden te zijn.

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2021.

SHOP NU DE BESTE KWALITEIT

Koop nu het beste opblaasbare paddleboard!

Opblaasbaar SUP board van topkwaliteit en levenslange garantie.

Shopping Cart
Skip to content