Dożywotnia gwarancja na deskę łopatkową

Odkryj tutaj dożywotnią gwarancję na tablicę wiosłową. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że wszystko rozumiesz.

Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową

Twoja nadmuchiwana deska wiosłowa Pakaloa jest standardowo objęta dożywotnią gwarancją na wiosło.

Twoja nadmuchiwana deska wiosłowa Pakaloa jest wykonana z najwyższej jakości materiałów i zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości. Przy odpowiedniej konserwacji zapewni lata niezawodnego użytkowania. Ale podobnie jak w przypadku większości produktów podlega zużyciu. Jeśli w końcu potrzebujesz części zamiennych, pomocy technicznej lub informacji o produktach / usługach, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Projektujemy nasze produkty SUP w taki sposób, aby nadawały się do naprawy – co oznacza, że możemy łatwo wymienić wadliwą część, zamiast wymieniać cały produkt.

W ramach naszej misji tworzenia nadmuchiwanych desek wiosłowych, które są trwałe, Pakaloa gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że nasza nadmuchiwana deska wiosłowa będzie wolna od wad materiałowych i jakościowych przez cały okres eksploatacji od daty zakupu („Deska wiosłowa Pakaloa Lifetime Gwarancja ”). Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową Pakaloa jest zobowiązaniem wobec naszych klientów, wyrazem naszego zaufania do jakości naszych produktów oraz oświadczeniem, że stoimy za tą jakością.

Wiosło Pakaloa Lifetime BGwarancja oard jest oferowana wyłącznie pierwotnemu nabywcy detalicznemu i nie podlega przeniesieniu na kolejnych nabywców. Jedynym obowiązkiem Pakaloa w ramach dożywotniej gwarancji na tablicę wiosłową Pakaloa jest, według naszego uznania, naprawa lub wymiana wadliwej części bez dodatkowych opłat, jeśli ustalimy według naszego wyłącznego uznania, że dożywotnia gwarancja na tablicę wiosłową Pakaloa obejmuje wadę.

Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową: jak złożyć reklamację?

Pakaloa musi zostać powiadomiona na piśmie o wszelkich roszczeniach w ramach dożywotniej gwarancji na deskę wiosłową Pakaloa. Proszę Skontaktuj się z nami z następującymi informacjami, abyśmy mogli jak najlepiej pomóc:

 • Numer zamówienia
 • Imię i nazwisko
 • Wyjaśnienie uszkodzenia / wady
 • Zdjęcia uszkodzenia / wady

Jeśli kupujesz tablicę do wiosłowania Pakaloa Lifetime za pośrednictwem sprzedawcy Pakaloa, musisz przesłać nam fakturę od sprzedawcy (z Twoim imieniem i nazwiskiem).

Po otrzymaniu powiadomienia o roszczeniu przedstawiciel Pakaloa skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego, podając kolejne kroki.

Wszystkie roszczenia gwarancyjne dotyczące dożywotnich desek wiosłowych podlegają kontroli zespołu ds. Oszustw i etyki Pakaloa. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, czy szkody są objęte dożywotnią gwarancją Pakaloa Paddle Board, według naszego wyłącznego uznania.

Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową Pakaloa Zasady i Warunki

Dożywotnia gwarancja na tablicę wiosłową Pakaloa obejmuje i jest ważna tylko w przypadku wad i usterek w produkcji produktu lub błędów, które powstają w wyniku regularnego użytkowania. Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową Pakaloa dotyczy tylko dożywotniej deski wiosłowej Pakaloa. Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową Pakaloa nie obejmuje ani nie ma zastosowania do innych produktów Pakaloa poza dożywotnią deską wiosłową Pakaloa.

Gwarancja Pakaloa jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i do którego został zaprojektowany.

Części i akcesoria produktu są objęte gwarancją przez jeden (1) rok od daty zakupu na wady jakościowe i materiałowe.

Nadmuchiwana deska do wiosłowania jest objęta gwarancją na wady jakościowe i materiałowe oraz nadaje się do jej przeznaczenia.

Dożywotnia gwarancja na tablicę wiosłową: jak Aby się kwalifikować?

 • Musisz być pierwotnym nabywcą i posiadać ważny dowód zakupu
 • Musisz kupić produkt bezpośrednio na www.pakaloa.com lub od autoryzowanego sprzedawcy Pakaloa.
 • Produkt musi być używany wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi z produktem lub na naszej stronie internetowej (w tym z zaleceniami i wskazówkami określonymi w instrukcji obsługi).
 • Produkt musi być używany tylko w typowych warunkach i nigdy nie mógł być poddawany niewłaściwemu użyciu, przypadkowemu uszkodzeniu lub innemu nietypowemu użytkowaniu, w tym między innymi skaleczeniom, rozdarciom, oparzeniom, plamom, zabrudzeniom, uszkodzeniom spowodowanym przez ciecz lub nieprawidłowej instalacji.

Dożywotnia gwarancja na deskę wiosłową nie obejmuje:

 • Umyślne lub celowe uszkodzenie
 • Utrata lub kradzież produktu
 • Zmiany wykończenia powierzchni spowodowane starzeniem lub ekspozycją na światło.
 • Normalnego zużycia.
 • Uszkodzenia przez ostre przedmioty lub odciski na przyborach do pisania lub długotrwałe narażenie na wilgoć lub bezpośrednie światło słoneczne.
 • Awaria wynikająca z jakichkolwiek działań lub zastosowań wykonywanych poza zalecanymi lub określonymi w naszej witrynie, w tym w naszej instrukcji obsługi.
 • Wszelkie modyfikacje powierzchni płyty inicjowane przez klienta
 • Problemy kosmetyczne
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane uderzeniem jakichkolwiek materiałów lub przedmiotów (skały, doki, inne deski itp.).
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane użyciem niezgodnym z jego przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane normalnym zużyciem.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane transportem, załadunkiem, rozładunkiem, upuszczeniem lub wyjęciem z wody. W tym ślady pozostawione przez nadmierne naprężenie pasów transportowych.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane wgnieceniami pięty, zwanymi również wgnieceniami od nacisku.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane niewłaściwym przechowywaniem w temperaturach powyżej 90 ° F i poniżej 32 ° F
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane przegrzaniem w wyniku wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdy nie są używane.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane uderzeniem fali i uderzeniem o dno oceanu / jeziora.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane przechowywaniem deski w zamkniętych, wilgotnych warunkach (np. Mokra torba na deskę).
 • Tablice używane w środowisku wynajmu, komercyjnym lub dydaktycznym bez naszej zgody.
 • Uszkodzenie płetwy lub skrzynki płetwy spowodowane uderzeniem w płetwę.
 • Produkty, które zostały uszkodzone w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia, wypadku lub zużycia z powodu niedokonania przez właściciela rozsądnej i niezbędnej konserwacji
 • Produkty, które były modyfikowane lub naprawiane przez osoby nieuprawnione
 • Zmiana w wyglądzie nadmuchiwanej deski do wiosłowania spowodowana zużyciem, ekspozycją lub innymi warunkami środowiskowymi

Każdemu zwrotowi musi towarzyszyć numer autoryzacji uzyskany od sprzedawcy, który można wydać tylko poprzez kontakt z działem obsługi klienta Pakaloa. Pakaloa nie przyjmie zwrotu żadnej dożywotniej deski wiosłowej Pakaloa bez tego numeru autoryzacji.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną gwarancją Pakaloa w związku z jej nadmuchiwanymi deskami wiosłowymi, o których mowa powyżej, a Pakaloa nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) w takim związku, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wszelkich szkód przypadkowych i wtórnych. Gwarancje domniemane są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej gwarancji. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej lub wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja zapewnia wyłączne prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które mogą różnić się w zależności od stanu i kraju.

Naprawiony lub wymieniony element będzie nadal objęty oryginalną dożywotnią gwarancją na deskę wiosłową.

Środki zaradcze przewidziane w dożywotniej gwarancji na tablicę wiosłową Pakaloa stanowią jedyne i wyłączne środki zaradcze kupującego oraz jedyne i wyłączne zobowiązanie Pakaloa do wad zakupionych produktów lub ich wytworzenia. Pakaloa wyraźnie zrzeka się, a kupujący wyraźnie zrzeka się wszelkich innych oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2020 r.

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska wiosłowa i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content