DO呕YWOTNIA GWARANCJA PAKALOA鈩 PADDLEBOARD

Tw贸j Pakaloa聽nadmuchiwana deska do wios艂owania w pozycji stoj膮cej.聽jest zbudowany z najwy偶szej jako艣ci materia艂贸w i wed艂ug rygorystycznych norm jako艣ci. Przy odpowiedniej konserwacji, daje to lata niezawodnego u偶ytkowania. Ale jak w przypadku wi臋kszo艣ci produkt贸w, jest on nara偶ony na zu偶ycie. Je艣li potrzebujesz cz臋艣ci zamiennych, pomocy technicznej lub informacji o produkcie/us艂udze, skontaktuj si臋 z naszym Dzia艂em Obs艂ugi Klienta.

Projektujemy nasze produkty tak, aby nadawa艂y si臋 do u偶ytku &mdash, co oznacza, 偶e jako system cz臋艣ci, mo偶emy 艂atwo zmieni膰 wadliw膮 cz臋艣膰 zamiast wymienia膰 ca艂y produkt.

W ramach naszej misji tworzenia desek wios艂owych budowanych na sta艂e, Pakaloa gwarantuje pierwotnemu nabywcy, 偶e nasza deska wios艂owa b臋dzie wolna od wad materia艂owych i jako艣ciowych przez ca艂y okres u偶ytkowania od daty zakupu (鈥済warancja na desk臋 wios艂ow膮 Pakaloa鈥). Gwarancja na p艂yty pil艣niowe Pakaloa jest zobowi膮zaniem wobec naszych klient贸w, wyrazem naszego zaufania do jako艣ci naszych produkt贸w oraz deklaracj膮, 偶e stoimy za t膮 jako艣ci膮.

Gwarancja na desk臋 sedesow膮 Pakaloa jest oferowana wy艂膮cznie pierwotnemu nabywcy detalicznemu i nie mo偶e by膰 przeniesiona na kolejnych nabywc贸w. Jedynym obowi膮zkiem Pakaloa wynikaj膮cym z Gwarancji na desk臋 szczytowo-p艂ytkow膮 Pakaloa jest, wed艂ug naszego uznania, bezp艂atna naprawa lub wymiana wadliwych cz臋艣ci, je偶eli wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania stwierdzimy, 偶e gwarancja na desk臋 szczytowo-p艂ytkow膮 Pakaloa obejmuje wad臋.聽

Jak korzysta膰 z gwarancji Pakaloa Paddleboard Warranty

Pakaloa musi by膰 powiadomiony na pi艣mie o ka偶dej reklamacji w ramach gwarancji Pakaloa Paddleboard. Prosz臋聽skontaktuj si臋 z nami

 • z nast臋puj膮cymi informacjami, aby艣my mogli ci jak najlepiej pom贸c:
 • Numer zam贸wienia
 • Imi臋 i nazwisko
 • Wyja艣nienie dotycz膮ce uszkodzenia/nieprawid艂owo艣ci
 • Zdj臋cia uszkodze艅/nieprawid艂owo艣ci

Je艣li kupujesz Pakaloa Paddleboard za po艣rednictwem sprzedawcy Pakaloa, musisz przes艂a膰 nam swoj膮 faktur臋 od sprzedawcy (z Twoim imieniem i nazwiskiem).

Po otrzymaniu powiadomienia o reklamacji, przedstawiciel Pakaloa skontaktuje si臋 z Tob膮 w ci膮gu jednego dnia roboczego i podejmie kolejne kroki.

Wszystkie roszczenia gwarancyjne podlegaj膮 kontroli zespo艂u ds. oszustw i etyki Pakaloa. Zastrzegamy sobie prawo do okre艣lenia, czy uszkodzenia s膮 obj臋te gwarancj膮 na desk臋 rozdzielcz膮 Pakaloa, wed艂ug w艂asnego uznania.

Pompowana p艂yta wios艂owa z do偶ywotni膮 gwarancj膮

Warunki gwarancji na tablic臋 wios艂ow膮 Pakaloa

Gwarancja Pakaloa Paddleboard obejmuje i jest wa偶na tylko w przypadku wad i usterek w produkcji produktu lub b艂臋d贸w, kt贸re powstaj膮 w wyniku regularnego u偶ytkowania. Gwarancja Pakaloa Paddleboard dotyczy tylko Pakaloa Paddleboard. Gwarancja na desk臋 do wios艂owania Pakaloa nie obejmuje ani nie ma zastosowania do innych produkt贸w Pakaloa poza desk膮 do wios艂owania Pakaloa.

Gwarancja Pakaloa jest wa偶na tylko wtedy, gdy produkt jest u偶ywany zgodnie z jego przeznaczeniem i do kt贸rego zosta艂 zaprojektowany.

Cz臋艣ci i akcesoria produktu s膮 obj臋te gwarancj膮 przez okres jednego (1) roku od daty zakupu pod wzgl臋dem wad jako艣ciowych i materia艂owych.

Deska rozdzielcza jest obj臋ta gwarancj膮 na wady jako艣ciowe i materia艂owe oraz jest odpowiednia do zamierzonego celu.

Aby kwalifikowa膰 si臋 do gwarancji Pakaloa Paddleboard Warranty:

 • Musisz by膰 pierwotnym nabywc膮 i posiada膰 wa偶ny dow贸d zakupu.
 • Musia艂e艣 zakupi膰 produkt bezpo艣rednio z www.pakaloa.com lub od autoryzowanego sprzedawcy pakaloa.
 • Produkt musi by膰 u偶ywany tylko zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi wraz z produktem lub na naszej stronie internetowej (w tym zalecenia i wytyczne okre艣lone w instrukcji obs艂ugi).
 • Produkt musi by膰 u偶ywany tylko w typowych warunkach i nigdy nie mo偶e by膰 nara偶ony na nadu偶ycia, przypadkowe uszkodzenia lub inne nienormalne u偶ytkowanie, w tym, ale nie wy艂膮cznie na przeci臋cia, rozdarcia, oparzenia, plamy, zabrudzenia, uszkodzenia p艂ynne lub niew艂a艣ciw膮 instalacj臋.

Gwarancja Pakaloa Paddleboard nie gwarantuje:

 • Umy艣lne lub z艂o艣liwe szkody
 • Utrata lub kradzie偶 produktu
 • Zmiany w wyko艅czeniu powierzchni spowodowane starzeniem si臋 lub wystawieniem na dzia艂anie 艣wiat艂a.
 • Normalne zu偶ycie.
 • Uszkodzenia spowodowane przez ostre przedmioty lub nadruki na instrumentach pi艣miennych lub d艂ugotrwa艂e wystawienie na dzia艂anie wilgoci lub bezpo艣redniego 艣wiat艂a s艂onecznego.
 • Niepowodzenie wynikaj膮ce z jakichkolwiek dzia艂a艅 lub zastosowa艅 wykonanych poza dzia艂aniami zalecanymi lub okre艣lonymi w naszej witrynie, w tym w naszej instrukcji obs艂ugi.
 • Wszelkie modyfikacje powierzchni p艂yty zainicjowane przez klienta.
 • Kwestie kosmetyczne
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane przez uderzenie jakimikolwiek materia艂ami lub przedmiotami (ska艂y, doki, inne p艂yty itp.).
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane u偶ytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane normalnym zu偶yciem.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane transportem, za艂adunkiem, roz艂adunkiem, upadkiem lub brakiem mo偶liwo艣ci korzystania z wody. W tym 艣lady pozostawione przez zbyt mocno dokr臋cone pasy transportowe.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane wgnieceniami na pi臋tach, znane r贸wnie偶 jako wgniecenia ci艣nieniowe.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane niew艂a艣ciwym przechowywaniem w temperaturach powy偶ej 90掳F i poni偶ej 32掳F.
 • Uszkodzenie lub uszkodzenie spowodowane przegrzaniem w wyniku wystawienia na bezpo艣rednie dzia艂anie promieni s艂onecznych, gdy urz膮dzenie nie jest u偶ywane.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane uderzeniem fal i uderzeniem w dno oceanu/ jeziora.
 • Uszkodzenia lub wady spowodowane przechowywaniem deski w zamkni臋tych, wilgotnych warunkach (np. mokra torba na desk臋).
 • Tablice u偶ywane w 艣rodowisku wypo偶yczalni, komercyjnym lub dydaktycznym bez naszej zgody.
 • Uszkodzenia p艂etwy lub skrzynki p艂etw spowodowane uderzeniem w p艂etw臋.
 • Produkty, kt贸re zosta艂y uszkodzone w wyniku zaniedbania, niew艂a艣ciwego u偶ycia lub wypadku, lub zu偶ycia z powodu niezapewnienia przez w艂a艣ciciela rozs膮dnej i niezb臋dnej konserwacji.
 • Produkty, kt贸re zosta艂y zmodyfikowane lub naprawione przez osoby nieupowa偶nione.
 • Zmiana wygl膮du deski rozdzielczej spowodowana zu偶yciem, ekspozycj膮 lub innymi czynnikami 艣rodowiskowymi

Ka偶demu zwrotowi musi towarzyszy膰 numer autoryzacji uzyskany przez dealera, kt贸ry mo偶e by膰 wydany wy艂膮cznie po skontaktowaniu si臋 z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta Pakaloa. Pakaloa nie zaakceptuje zwrotu jakiejkolwiek tablicy wios艂owej Pakaloa bez tego numeru autoryzacji.

Niniejsza gwarancja jest wy艂膮czn膮 i wy艂膮czn膮 gwarancj膮 udzielon膮 przez Pakaloa w zwi膮zku z wy偶ej wymienionymi tablicami wios艂owymi, a Pakaloa nie udziela 偶adnych gwarancji ani zapewnie艅, wyra藕nych lub dorozumianych (w tym gwarancji przydatno艣ci handlowej i przydatno艣ci do okre艣lonego celu) w takim po艂膮czeniu, chyba 偶e wyra藕nie okre艣lono to w niniejszej gwarancji.

Wszelkie szkody przypadkowe i wynikowe s膮 wy艂膮czone z niniejszej gwarancji. Dorozumiane gwarancje s膮 ograniczone do okresu obowi膮zywania niniejszej gwarancji. Niekt贸re stany nie zezwalaj膮 na ograniczenie czasu trwania gwarancji dorozumianej lub wy艂膮czenie lub ograniczenie szk贸d przypadkowych lub wynikowych, a zatem powy偶sze ograniczenia lub wy艂膮czenia mog膮 nie mie膰 zastosowania do u偶ytkownika. Niniejsza gwarancja daje u偶ytkownikowi wy艂膮czne prawa, a u偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 posiada膰 inne prawa, kt贸re mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od stanu w zale偶no艣ci od kraju.

Naprawiony lub wymieniony element pozostaje obj臋ty pierwotn膮 gwarancj膮.

艢rodki zaradcze przewidziane w Gwarancji na Tablic臋 Wios艂ow膮 Pakaloa stanowi膮 jedyne i wy艂膮czne 艣rodki zaradcze przys艂uguj膮ce nabywcy oraz wy艂膮czne zobowi膮zanie Pakaloa do usuni臋cia wad zakupionych produkt贸w lub ich produkcji. Pakaloa wyra藕nie zrzeka si臋, a nabywca wyra藕nie zrzeka si臋 wszelkich innych o艣wiadcze艅 i gwarancji, wyra藕nych lub dorozumianych, w tym bez ogranicze艅 dorozumianych gwarancji przydatno艣ci handlowej lub przydatno艣ci do okre艣lonego celu.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.