Polityka prywatności i plików cookie

Przede wszystkim NIE sprzedajemy Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności i plików cookie

1. Wprowadzenie

1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i klientów; w tej polityce wyjaśniamy, jak będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych; innymi słowy, gdy określimy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które mają wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do ustawień prywatności za pośrednictwem swojego konta lub strony logowania.

1.5 W niniejszej polityce określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do naszego administratora danych. Więcej informacji o nas można znaleźć w sekcji 18.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2.1 W tej sekcji 2 określiliśmy:

(za) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i konkretne kategorie tych danych;

(do) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(re) podstawy prawne przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu Twojej usługi posługiwać się. Źródłem danych o użytkowaniu jest składanie zamówienia. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu wysyłki, zarządzania gwarancją i wsparcia.

2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny („dane konta”). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta jesteś Ty. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.4 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i / lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, Twojego pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, Twoje dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientami jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.7 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i / lub usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcji”). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcyjnych jesteś Ty i / lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i / lub usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś osobą zawierającą z nami umowę, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB naszym dostawcą usług płatniczych.

2.8 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.9 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane komunikacyjne”). Dane komunikacyjne mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją za pomocą formularzy kontaktowych na stronie. Dane komunikacyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z odwiedzającymi naszą stronę internetową i klientami oraz właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.

2.10 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

2.11 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie należyta ochrona naszej działalności przed zagrożeniami.

2.12 Oprócz określonych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub w celu aby chronić swoje żywotne interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom

3.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszej polityce.

3.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym. lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

3.3 Twoje dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych serwisu.

3.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w tej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4. Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

4.1 W punkcie 4 informujemy o okolicznościach, w jakich Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.2 Hosting naszej strony internetowej znajduje się w USA . Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony” w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych w każdym z tych krajów. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 Sekcja 5 określa nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

5.3 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez co najmniej 180 dni od daty ich zebrania, a maksymalnie przez okres dożywotni po tej dacie ze względu na oferowaną usługę dożywotniej gwarancji;

5.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe i zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.

6.2 Będziemy przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach, komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych.

6.3 Następujące dane osobowe będą przez nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i hasło (a).

6.4 Dane dotyczące Twoich zapytań i transakcji finansowych, które są przesyłane z Twojej przeglądarki internetowej na nasz serwer sieciowy lub z naszego serwera internetowego do Twojej przeglądarki internetowej, będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.

6.5 Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie niezaszyfrowanych (lub nieodpowiednio zaszyfrowanych) danych przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

6.6 Należy upewnić się, że hasło nie jest podatne na odgadnięcie przez osobę lub program komputerowy. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, a my nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

7. Twoje prawa

7.1 W sekcji 8 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre z praw są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(za) prawo dostępu – możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania – możesz żądać od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

(do) prawo do usunięcia – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;

(re) prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić użytkowników o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

(mi) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

(fa) prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać, abyśmy przenieśli Twoje dane osobowe do innej organizacji lub do Ciebie;

(sol) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; i

(h) prawo do cofnięcia zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz tę zgodę cofnąć.

7.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. O ile prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając swoje konto po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

7.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest niezbędne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; W celu spełnienia zobowiązania prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; a Ty wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub wykonywanie jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej nam; lub cele uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

7.8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

(za) zgoda; lub

(b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednak prawo to nie ma zastosowania, jeżeli miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11 Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

7.13 Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami.

8. Witryny internetowe osób trzecich

8.1 Nasza witryna internetowa zawiera hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat.

8.2 Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

9. Aktualizacja informacji

Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają poprawienia lub aktualizacji.

10. O plikach cookie

10.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

10.2 Pliki cookie mogą być „stałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi”: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do określonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

10.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

11. Pliki cookie, których używamy

11.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(za) uwierzytelnianie i status – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą witrynę i kiedy poruszasz się po naszej witrynie, oraz aby pomóc nam określić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie.

(b) koszyk – używamy plików cookie, aby utrzymać stan koszyka podczas poruszania się po naszej witrynie.

(do) personalizacja – używamy plików cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach i personalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie.

(re) bezpieczeństwo – wykorzystujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych logowania oraz w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług.

(mi) reklamy – nie używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie.

(fa) analiza – nie używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług.

(sol) zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w zakresie korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

12. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

Nie używamy plików cookie stron trzecich, takich jak te, które świadczą usługi reklamowe lub analityczne w witrynie, zwanych „plikami cookie stron trzecich”.

13. Zarządzanie plikami cookies

13.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody robienia tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookies za pośrednictwem tych linków:

(za) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrom);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(do) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(re) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(mi) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); i

(fa) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Brzeg).

13.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

13.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

14. Poprawki

15.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

15.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

15.3 Powiadomimy Cię o zmianach LUB istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

15. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym IOD bezpośrednio pod adresem

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2020 r.

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska wiosłowa i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content