POLITYKA ZWROT脫W I ZWROT脫W

1. Wprowadzenie

1.1 Rozumiemy, 偶e od czasu do czasu Klient mo偶e chcie膰 zwr贸ci膰 nam produkt.

1.2 Stworzyli艣my niniejsz膮 polityk臋, aby umo偶liwi膰 Pa艅stwu zwrot produkt贸w do nas w odpowiednich okoliczno艣ciach.

1.3 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych klient贸w, niezale偶nie od ich lokalizacji geograficznej.

1.4 Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich zam贸wie艅 sk艂adanych za po艣rednictwem naszej strony internetowej.

1.5 Niniejszy dokument nie ma wp艂ywu na jakiekolwiek ustawowe prawa, kt贸re mog膮 przys艂ugiwa膰 Pa艅stwu jako konsumentowi (takie jak prawa wynikaj膮ce z przepis贸w dotycz膮cych um贸w konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe op艂aty) z 2013 r. lub ustawy o prawach konsument贸w z 2015 r.).

2. ZWROTY

2.1 Je艣li nie maj膮 Pa艅stwo 偶adnego innego prawa do zwrotu produktu i otrzymania zwrotu lub wymiany, to mimo to b臋d膮 Pa艅stwo uprawnieni do zwrotu produktu do nas i otrzymania zwrotu zgodnie z niniejszymi zasadami, je偶eli:

(a) otrzymamy zwr贸cony produkt w ci膮gu 30 dni od daty wys艂ania produktu do Ciebie;

(b) zwr贸cony produkt jest nieu偶ywany, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (z nienaruszon膮 plomb膮 lub foli膮 termokurczliw膮), z nadal do艂膮czonymi etykietami i w innym stanie umo偶liwiaj膮cym nam sprzeda偶 produktu jako nowego;

(c) przestrzegaj膮 Pa艅stwo procedury okre艣lonej w niniejszej polityce w odniesieniu do zwrotu produktu; oraz

d) 偶adne z wy艂膮cze艅 okre艣lonych w niniejszej polityce nie ma zastosowania.

3. Procedura zwrot贸w

3.1 W celu skorzystania z praw przys艂uguj膮cych Pa艅stwu na mocy niniejszej polityki, musz膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z nami w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu, a nast臋pnie wys艂a膰 do nas produkt z notatk膮 opisuj膮c膮 ten numer.

3.2 Produkty zwr贸cone zgodnie z niniejsz膮 polis膮 musz膮 zosta膰 wys艂ane przez kuriera ekspresowego podpisanego W celu dostarczenia z ubezpieczeniem na adres, kt贸ry wy艣lemy do Ciebie z numerem autoryzacji.

3.3 Klient jest odpowiedzialny za pokrycie koszt贸w przesy艂ki zwi膮zanej ze zwrotami w ramach niniejszej polisy.

4. Zwroty

4.1. Zwr贸cimy Pa艅stwu cen臋 zap艂acon膮 nam przez Pa艅stwa za ka偶dy produkt prawid艂owo zwr贸cony przez Pa艅stwa zgodnie z niniejsz膮 polityk膮.

4.2 Zwrot pieni臋dzy otrzymanych od Ciebie zazwyczaj dokonywany jest t膮 sam膮 metod膮, kt贸r膮 pierwotnie zastosowa艂e艣 w celu zap艂aty za zakupiony produkt.

4.3 Zwrot pieni臋dzy nale偶nych u偶ytkownikowi nast膮pi jak najszybciej, a w ka偶dym razie w ci膮gu 30 dni od dnia, w kt贸rym otrzymamy zwr贸cony produkt.

5. Niew艂a艣ciwe zwroty

5.1 Je艣li zwr贸cisz produkt niezgodnie z niniejszymi zasadami i nie masz 偶adnych innych praw do zwrotu lub wymiany w odniesieniu do tego produktu:

(a) nie zwr贸cimy ceny zakupu ani nie wymienimy produktu;

(b) mo偶emy zatrzyma膰 zwr贸cony produkt do czasu zap艂acenia nam przez Ciebie takiej kwoty dodatkowej, jak膮 mo偶emy pobra膰 za ponown膮 dostaw臋 zwr贸conego produktu; oraz

(c) je偶eli nie otrzymamy zap艂aty takiej dodatkowej kwoty w ci膮gu 14 dni od wystawienia wezwania do zap艂aty, mo偶emy zniszczy膰 lub w inny spos贸b pozby膰 si臋 zwr贸conego produktu wed艂ug w艂asnego uznania, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci wobec Pa艅stwa.

6. Skontaktuj si臋 z nami

Mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰 korzystaj膮c z formularza kontaktowego na聽naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.