Regulamin

REGULAMIN

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze warunki w całości; w związku z tym, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

1.3 Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub dokonasz zakupu na naszej stronie internetowej, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na niniejsze warunki.

2. Informacja o prawach autorskich

2.1 Prawa autorskie (c) Pakaloa.

2.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych warunków:

1lit. wraz z naszymi licencjodawcami jesteśmy właścicielami i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i w materiałach na naszej stronie internetowej; I

1lit. wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i materiały na naszej stronie internetowej są zastrzeżone.

3. Pozwolenie na korzystanie ze strony internetowej

3.1 Możesz:

1lit. przeglądanie stron z naszej strony internetowej w przeglądarce internetowej;

1lit. pobierać strony z naszej strony internetowej do buforowania w przeglądarce internetowej;

1lit. drukowanie stron z naszej strony internetowej do osobistego i niekomercyjnego użytku, pod warunkiem że takie drukowanie nie jest systematyczne lub nadmierne;

1lit. przesyłanie strumieniowe plików audio i wideo z naszej strony internetowej za pomocą odtwarzacza multimedialnego na naszej stronie internetowej; I

1lit. korzystania z naszych usług internetowych za pomocą przeglądarki internetowej,

z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków.

3.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez punkt 3.1 lub innych postanowień niniejszych warunków, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej ani zapisywać takich materiałów na komputerze.

3.3 Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie w celach osobistych i biznesowych.

3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze warunki, nie wolno edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na naszej stronie internetowej.

3.5 Jeśli nie jesteś właścicielem lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiału, nie wolno:

1lit. ponowne opublikowanie materiałów z naszej strony internetowej (w tym ponownej publikacji na innej stronie internetowej);

1lit. sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjować materiałów z naszej strony internetowej;

1lit. pokazać wszelkie materiały z naszej strony internetowej w miejscach publicznych;

1lit. wykorzystywać materiały z naszej strony internetowej w celach komercyjnych; Lub

1lit. redystrybucji materiałów z naszej strony internetowej.

3.6 Niezależnie od punktu 3.5, możesz rozpowszechniać nasz biuletyn w formie drukowanej i elektronicznej na dowolną osobę.

3.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej strony internetowej, do obszarów naszej strony internetowej i / lub do funkcjonalności na naszej stronie internetowej. Możemy na przykład zawiesić dostęp do strony internetowej podczas konserwacji serwera lub aktualizacji strony internetowej. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani próbować obchodzić lub ominąć żadnych środków ograniczeń dostępu na stronie internetowej.

4. Niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej

4.1 Nie wolno:

1lit. korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób lub podejmować jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie wydajności, dostępności, integralności lub bezpieczeństwa strony internetowej;

1lit. korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, niezgodny z prawem, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;

1lit. włamać się lub w inny sposób manipulować naszą stroną internetową;

1lit. sondować, skanować lub testować lukę w zabezpieczeniach naszej strony internetowej bez naszej zgody;

1lit. obchodzenia wszelkich systemów uwierzytelniania lub zabezpieczeń lub procesów na naszej stronie internetowej lub związanych z nimi;

1lit. korzystać z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z którymi są połączone) jakichkolwiek programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, rejestratora na naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego;

1lit. nakładają nieracjonalnie duże obciążenie na zasoby naszej strony internetowej (w tym przepustowość, pojemność pamięci masowej i zdolność przetwarzania);

1lit. odszyfrowywać lub rozszyfrowywać wszelkich komunikatów wysyłanych przez lub na naszą stronę internetową bez naszej zgody;

1lit. prowadzić wszelkie systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobanie, eksplorację danych, pobieranie danych i zbieranie danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z naszą stroną internetową bez naszej wyraźnej wyraźnej zgody;

1lit. dostęp lub w inny sposób wchodzić w interakcje z naszą stroną internetową za pomocą robota, pająka lub innych zautomatyzowanych środków, z wyjątkiem celów indeksowania wyszukiwarek;

1lit. korzystać z naszej strony internetowej, z wyjątkiem naszych publicznych interfejsów;

1lit. naruszać dyrektyw określonych w pliku robots.txt dla naszej strony internetowej;

1lit. wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do wszelkich działań marketingu bezpośredniego (w tym między innymi marketingu e-mailowego, marketingu SMS, telemarketingu i korespondencji bezpośredniej); Lub

1lit. robić wszystko, co zakłóca normalne korzystanie z naszej strony internetowej.

4.2. Nie wolno wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do kontaktów z osobami fizycznymi, firmami lub innymi osobami lub podmiotami.

4.3 Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które dostarczasz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w odniesieniu do naszej strony internetowej, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i niewprowadzają w błąd.

5. Produkty

5.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi “zaproszenie do leczenia”, a nie ofertę umowną.

5.2 Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania jakiegokolwiek konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5.3 Ceny podane na naszej stronie internetowej mogą być podane nieprawidłowo.

5.4 Sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej będzie podlegać warunkom sprzedaży, a my poprosimy Cię o zaakceptowanie warunków tego dokumentu za każdym razem, gdy dokonasz zakupu na naszej stronie internetowej.

5.5 Wszelkie recenzje produktów, które przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, podlegają warunkom sekcji 9 i sekcji 10.

6. Rejestracja i konta

6.1 Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej, wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny konta na naszej stronie internetowej i klikając link weryfikacyjny w wiadomości e-mail, którą strona internetowa wyśle do Ciebie.

6.2 Nie wolno zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny.

6.3 Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta.

6.4 Nie wolno korzystać z konta innej osoby, aby uzyskać dostęp do strony internetowej, chyba że masz na to wyraźną zgodę tej osoby.

7. Dane logowania użytkownika

7.1 Jeśli zarejestrujesz konto na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony o wybranie identyfikatora użytkownika i hasła.

7.2 Identyfikator użytkownika nie może być wprowadzany w błąd i musi być zgodny z zasadami treści określonymi w sekcji 10; użytkownik nie może używać swojego konta lub identyfikatora użytkownika ani w związku z podszywaniem się pod jakąkolwiek osobę.

7.3 Hasło należy zachować w tajemnicy.

7.4 Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dowie się o jakimkolwiek ujawnieniu swojego hasła.

7.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na naszej stronie internetowej wynikające z nieuchów zachowania hasła w tajemnicy i mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z takiego niepowodzenia.

8. Anulowanie i zawieszenie konta

8.1 Możemy:

1lit. zawiesić swoje konto;

1lit. anulować swoje konto; Lub

1lit. edytować dane swojego konta,

w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

8.2 Zwykle anulujemy konto, jeśli pozostanie ono nieużywane przez nieprzerwany okres 18 miesięcy.

8.3 Możesz anulować swoje konto na naszej stronie internetowej za pomocą panelu sterowania konta na stronie internetowej.

9. Nasze prawa do korzystania z Twoich treści

9.1 W niniejszych warunkach “zawartość użytkownika” oznacza wszystkie utwory i materiały (w tym między innymi tekst, grafikę, obrazy, materiały audio, materiały wideo, materiały audiowizualne, skrypty, oprogramowanie i pliki), które przesyłasz do nas lub naszej strony internetowej w celu przechowywania lub publikowania na naszej stronie internetowej, przetwarzania lub przesyłania za pośrednictwem naszej strony internetowej.

9.2 Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukowanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści w istniejących lub przyszłych mediach lub reprodukowaniu, przechowywaniu i publikowaniu treści na tej stronie internetowej i w związku z nią oraz na każdej następnej stronie internetowej lub reprodukcji, przechowywaniu i, za jego konkretnej zgody, publikowaniu treści użytkownika na tej stronie i w związku z nią.

9.3 Użytkownik udziela nam prawa do udzielania sublicencji na prawa licencjonowane zgodnie z punktem 9.2.

9.4 Użytkownik przyznaje nam prawo do wniesienia powództwa o naruszenie praw licencjonowanych na mocy sekcji 9.2.

9.5 Niniejszym zrzekasz się wszelkich swoich praw osobistych do treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; gwarantujesz i oświadczasz, że wszelkie inne prawa moralne do treści użytkownika zostały zrzekone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.6 Możesz edytować swoje treści w zakresie dozwolonym za pomocą funkcji edycji udostępnianych na naszej stronie internetowej.

9.7 Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że użytkownik naruszył niniejsze warunki w jakikolwiek sposób, możemy usunąć, cofnąć publikację lub edytować dowolną zawartość lub całość treści.

10. Zasady dotyczące twoich treści

10.1 Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego treść będzie zgodna z niniejszymi warunkami.

10.2 Twoje treści nie mogą być niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw żadnej osoby i nie mogą prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w jakiejkolwiek jurysdykcji i na mocy obowiązującego prawa).

10.3 Twoje treści i wykorzystanie przez nas twoich treści zgodnie z niniejszymi warunkami nie mogą:

1lit. zniesławienie lub złośliwie fałszywe;

1lit. być nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;

1lit. naruszać praw autorskich, moralnych, prawa do bazy danych, prawa do znaku towarowego, prawa do wzoru, prawa do prawa własności lub innych praw własności intelektualnej;

1lit. naruszać prawa do zaufania, prawa do prywatności lub prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych;

1lit. stanowią poradę w sprawie niedbałego zaniedbania lub zawierają jakiekolwiek oświadczenie o zaniedbanie;

1lit. stanowią podżeganie do popełnienia przestępstwa, instrukcje popełnienia przestępstwa lub promowania działalności przestępczej;

1lit. pogardy dla jakiegokolwiek sądu lub z naruszeniem jakiegokolwiek nakazu sądowego;

1lit. naruszać prawa dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;

1lit. bluźniercze;

1lit. naruszać przepisy dotyczące tajemnic urzędowych;

1lit. z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec jakiejkolwiek osoby;

1lit. przedstawiają przemoc w sposób wyraźny, graficzny lub nieodpłatny;

1lit. pornograficzne, sprośne, sugestywne lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;

1lit. nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

1lit. składają się lub zawierają instrukcje, porady lub inne informacje, które mogą być zrealizowane i mogą, w przypadku podjęcia działań, spowodować chorobę, obrażenia lub śmierć lub jakiekolwiek inne straty lub szkody;

1lit. stanowią spam;

(q) obraźliwe, zwodnicze, oszukańcze, grożące, obelżywe, nękające, antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące lub podburzające; Lub

1lit. powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój jakiejkolwiek osoby.

11. Zgłaszanie nadużyć

11.1 Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek niezgodnych z prawem materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek materiałach lub działaniach, które naruszają niniejsze warunki, poinformuj nas o tym.

11.2 Możesz poinformować nas o wszelkich takich materiałach lub działaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.

12. Ograniczone gwarancje

12.1 Nie gwarantujemy ani nie reprezentujemy:

1lit. kompletność lub dokładność informacji opublikowanych na naszej stronie internetowej;

1lit. że materiały na stronie internetowej są aktualne;

1lit. że strona będzie działać bez winy; Lub

1lit. że strona internetowa lub jakakolwiek usługa na stronie internetowej pozostanie dostępna.

12.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmiany dowolnej lub wszystkich naszych usług internetowych oraz do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej, w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez powiadomienia lub wyjaśnienia; i w zakresie wyraźnie przewidzianym w niniejszym regulaminie, użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności w przypadku zaprzestania lub zmiany jakichkolwiek usług internetowych lub zaprzestania publikowania strony internetowej.

12.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 13.1, wykluczamy wszelkie oświadczenia i gwarancje związane z przedmiotem niniejszych warunków, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej.

13. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

13.1 Nic w niniejszych warunkach nie będzie:

1lit. ograniczyć lub wyłączyć jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

1lit. ograniczyć lub wyłączyć jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzanie w błąd;

1lit. ograniczyć wszelkie zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub

1lit. wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

13.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 13 i w innych miejscach niniejszych warunków:

1lit. podlegają sekcji 13.1; I

1lit. regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, w zakresie czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązku ustawowego, z wyjątkiem zakresu wyraźnie wskazanego inaczej w niniejszych warunkach.

13.3 W zakresie, w jakim nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

13.4 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

13.5 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub szkodę dla zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

13.6 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

13.7 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

13.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników oraz, biorąc pod uwagę ten interes, przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie będziesz osobiście dochodzić przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (nie ogranicza to oczywiście ani nie wyłącza odpowiedzialności samego podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników).

14. Naruszenie niniejszych warunków

14.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze warunki lub jeśli w jakikolwiek sposób podejrzewamy, że użytkownik naruszył niniejsze warunki, możemy:

1lit. wysłać ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

1lit. tymczasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;

1lit. stałe zabronić ci dostępu do naszej strony internetowej;

1lit. zablokować komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostęp do naszej strony internetowej;

1lit. skontaktować się z dowolnym lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do naszej strony internetowej;

1lit. wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie, czy to z powodu naruszenia umowy, czy w inny sposób; Lub

1lit. zawiesić lub usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej.

14.2 Jeśli zawieszamy lub zabraniamy lub blokujemy twój dostęp do naszej strony internetowej lub jej części, nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu lub zablokowania (w tym między innymi tworzenia i/lub korzystania z innego konta).

15. Strony internetowe osób trzecich

15.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych będących własnością stron trzecich i obsługiwanych przez osoby trzecie; takie hiperłącza nie są zaleceniami.

15.2 Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i ich zawartością, a z zastrzeżeniem punktu 13.1 nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich korzystania.

16. Znaki towarowe

16.1 Pakaloa®,nasze logo i inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do nas; nie udzielamy zgody na używanie tych znaków towarowych, a takie wykorzystanie może stanowić naruszenie naszych praw.

16.2 Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe osób trzecich na naszej stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli i, o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, nie popieramy i nie jesteśmy powiązani z żadnym z posiadaczy takich praw i jako takie nie możemy udzielić żadnej licencji na wykonywanie takich praw.

17. Zmiana

17.1 Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki.

17.2 Zmienione warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty opublikowania zmienionych warunków na stronie internetowej, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw, które w przeciwnym razie mogą być zgłoszone lub wyrazić na to zgodę na zmiany niniejszych warunków. OR Powiadomimy Cię na piśmie o wszelkich zmianach niniejszych warunków, a zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty powiadomienia o tym; Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

17.3 Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę na niniejsze warunki, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany niniejszych warunków; a jeśli nie wyrazisz wyraźnej zgody na zmienione warunki w takim terminie, jaki możemy określić, wyłączymy lub usuniemy Twoje konto na stronie internetowej i musisz zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

18. Przydział

18.1 Użytkownik niniejszym zgadza się, że możemy scedować, przenieść, zawrzeć umowę lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

18.2 Użytkownik nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

19. Rozdzielność postanowień

19.1 Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie określone przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ jako niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

19.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za skreślona, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.

20. Prawa osób trzecich

20.1 Umowa na tych warunkach jest dla nas korzyści i korzyści i nie ma na celu korzyści lub być wykonalne przez osoby trzecie.

20.2 Wykonywanie praw stron wynikających z umowy na podstawie niniejszych warunków nie podlega zgodzie żadnej strony trzeciej.

21. Cała umowa

Z zastrzeżeniem punktu 13.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie, stanowią całość porozumienia między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nami w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej.

22. Prawo i jurysdykcja

22.1 Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem USA.

22.2 Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Delaware.

——————————

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze warunki regulują sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1.2 Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na niniejsze warunki przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej.

1.3 Niniejszy dokument nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa, które możesz mieć jako konsument (takie jak prawa wynikające z umów konsumenckich (informacji, anulowania i opłat dodatkowych) z 2013 r. lub ustawy o prawach konsumenta z 2015 r.).

2. Interpretacja

2.1 W niniejszych warunkach:

1lit. “my” oznacza nazwę; I

1lit. “ty” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta,

i “nas”, “nasze” i “jesteś” powinny być interpretowane odpowiednio.

3. Proces zamawiania

3.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi “zaproszenie do leczenia”, a nie ofertę umowną.

3.2 Umowa nie wejdzie w życie między Tobą a nami, dopóki nie przyjmiemy Twojego zamówienia zgodnie z procedurą określoną w punkcie 3.

3.3 Aby zawrzeć umowę za pośrednictwem naszej strony internetowej na zakup produktów od nas, należy podjąć następujące kroki: należy dodać produkty, które chcesz kupić do koszyka, a następnie przejść do kasy; Jeśli jesteś nowym klientem, musisz założyć u nas konto i zalogować się; Jeśli jesteś istniejącym klientem, musisz podać swoje dane logowania; po zalogowaniu się musisz wybrać preferowaną metodę dostawy i potwierdzić zamówienie oraz zgodę na warunki tego dokumentu; zostaniesz przeniesiony na stronę naszego dostawcy usług płatniczych, a nasz dostawca usług płatniczych zajmie się Twoją płatnością; następnie wyślemy Ci wstępne potwierdzenie; a gdy sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie spełnić Twoje zamówienie, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia (w tym momencie twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) lub potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie spełnić Twojego zamówienia.

3.4 Będziesz miał możliwość zidentyfikowania i skorygowania błędów wejściowych przed złożeniem zamówienia.

4. Produkty

Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania jakiegokolwiek konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5. Ceny

5.1 Nasze ceny są podane na naszej stronie internetowej.

5.2 Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podane na naszej stronie internetowej, ale nie będzie to miało wpływu na umowy, które wcześniej weszły w życie.

5.3 Wszystkie kwoty podane w niniejszych warunkach lub na naszej stronie internetowej są podane z VAT.

5.4 Możliwe, że ceny na stronie internetowej mogą być nieprawidłowo podane; w związku z tym zweryfikujemy ceny w ramach naszych procedur sprzedaży, tak aby prawidłowa cena została powiadomiona przed wejściem w życie umowy.

6. Płatności

6.1 Podczas realizacji transakcji należy zapłacić ceny zamówionych produktów.

6.2 Płatności można dokonaniu kartą bankową.

6.3 Jeśli dokonasz nieuzasadnionej karty kredytowej, karty debetowej lub innego obciążenia zwrotnego, będziesz zobowiązany do zapłaty od nas w ciągu 7 dni od daty naszego pisemnego wniosku:

1lit. kwotę równą kwocie obciążenia zwrotnego;

1lit. wszystkie wydatki stron trzecich poniesione przez nas w związku z obciążeniem zwrotnym (w tym opłaty poniesione przez nasz bank lub bank lub podmiot przetwarzający płatności lub wystawcę karty);

1lit. opłata administracyjna w wysokości 30,00 EUR z VAT; I

1lit. wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w związku z odzyskaniem kwot, o których mowa w niniejszym punkcie 6.4 (w tym między innymi opłat prawnych i opłat windykacjowych) oraz w celu uniknięcia wątpliwości, jeśli nie rozpoznasz lub nie pamiętasz źródła wpisu na wyciągu z karty lub innego sprawozdania finansowego, a w rezultacie dokonasz obciążenia zwrotnego. , będzie to stanowić nieuzasadnione obciążenie zwrotne do celów niniejszego punktu 6.4.

7. Dostawy

Nasze zasady i procedury związane z dostawą produktów są określone w naszym dokumencie dotyczącym polityki dostawy.

8. Umowy na odległość: prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Niniejszy punkt 8 ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy oferujesz umowę z nami lub zawierasz z nami umowę, jako konsumenta – to znaczy jako osoba działająca w całości lub głównie poza Twoim handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem.

8.2 Możesz wycofać ofertę zawarcia z nami umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub anulować umowę zawartą z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej (bez podania przyczyny odstąpienia od umowy lub anulowania) w dowolnym momencie w terminie:

1lit. począwszy od złożenia oferty; I

1lit. kończące się pod koniec 14 dni po dniu, w którym produkty wchodzą w twoje fizyczne posiadanie lub fizyczne posiadanie osoby wskazanej przez Użytkownika w celu ich przejęcia (lub jeśli umowa dotyczy dostawy wielu produktów, dużo czegoś, 14 dni po dniu, w którym ostatni z tych produktów , partie lub kawałki wchodzą w twoje fizyczne posiadanie lub fizyczne posiadanie okresu wskazanego przez Ciebie w celu ich przejęcia).

8.3 W celu wycofania oferty zawarcia umowy lub unieważnienia umowy na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu lub anulowaniu (w zależności od przypadku). Użytkownik może nas poinformować w drodze jasnego oświadczenia określającego decyzję. W przypadku anulowania rezerwacji możesz poinformować nas za pomocą formularza anulowania, który udostępnimy. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

8.4 Jeśli odstąpiesz umowę na podstawie opisanej w punkcie 8, musisz odesłać produkty do nas lub przekazać je nam lub osobie upoważnionej przez nas do ich otrzymania. Użytkownik musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie 8, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni po dniu, w którym poinformuje nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Musisz zapłacić bezpośredni koszt zwrotu produktów.

8.5 Jeśli anulujesz zamówienie zgodnie z niniejszym punktem 8, otrzymasz pełny zwrot kwoty zapłaconej nam w związku z zamówieniem, w tym kosztów dostawy do Ciebie, z wyjątkiem:

1lit. jeśli wybrałeś rodzaj dostawy kosztujący więcej niż najtańszy rodzaj dostawy, który oferujemy, zastrzegamy sobie prawo do utrzymania różnicy w kosztach między rodzajem wybranej dostawy a najtańszym rodzajem dostawy, który oferujemy; I

1lit. w inny sposób przewidziany w niniejszym punkcie 8.

8.6 Jeśli wartość zwróconych przez Ciebie produktów zostanie zmniejszona o jakąkolwiek kwotę w wyniku obchodzenia się z tymi produktami przez Ciebie poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów, możemy odzyskać tę kwotę od Ciebie do ceny umowy. Możemy odzyskać tę kwotę, odejmując ją od zwrotu należnego Ci pieniędzy lub żądając zapłaty tej kwoty bezpośrednio do nas. Postępowanie, które wykracza poza rodzaj obchodzenia się z tym, co może być racjonalnie dozwolone w sklepie, będzie “wykraczać poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów” w tych celach.

8.7 Zwrócimy pieniądze przy użyciu tej samej metody, która została użyta do dokonania płatności, chyba że wyraźnie uzgodnisz inaczej. W żadnym wypadku nie będziesz ponosić żadnych opłat w wyniku zwrotu pieniędzy.

8.8 O ile nie zaoferujemy odbioru produktów, przetworzymy zwrot należny Ci w wyniku anulowania na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8 w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócone produkty lub (jeśli wcześniej) po dniu, w którym dostarczysz nam dowód wysłania produktów z powrotem. Jeśli nie wysłaliśmy ci produktów w momencie wycofania lub anulowania lub zaoferowaliśmy odbiór produktów, przetworzymy zwrot należny Ci bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wycofaniu lub anulowaniu.

8.9 Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy w sposób opisany w niniejszym punkcie 8, o ile umowa dotyczy:

1lit. dostarczanie wszelkich zapieczętowanych nagrań dźwiękowych zapieczętowanych nagrań wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało przez Ciebie rozpieczętowane;

1lit. dostawa produktów, których cena jest zależna od wahań na rynkach finansowych, których nie możemy kontrolować i które mogą wystąpić w okresie anulowania;

1lit. dostarczanie gazet, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych na dostawę takich publikacji;

1lit. dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu pogorszeniu lub wygasnąć;

1lit. dostawa towarów nieprefabrykowanych, które są dokonywane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji użytkownika, lub towarów, które są wyraźnie spersonalizowane;

1lit. dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, w przypadku gdy towary te zostały przez Ciebie rozpieczętowane; Lub

g) dostawy towarów, które zgodnie z ich charakterem są nierozerwalnie mieszane z innymi towarami po dostawie.

9. Gwarancje i oświadczenia

9.1 Gwarantujesz i oświadczasz nam, że:

1lit. jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;

1lit. posiadasz pełne uprawnienia, uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze warunki;

1lit. wszystkie informacje, które nam przekazujesz w związku z Twoim zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzać w błąd; I

1lit. będziesz mógł odebrać dostawę produktów zgodnie z niniejszymi warunkami i naszą polityką dostawy.

9.2 Gwarantujemy, że:

1lit. mamy prawo do sprzedaży produktów, które kupujesz;

1lit. sprzedawane przez nas produkty są sprzedawane bezpłatnie od wszelkich opłat lub obciążeń, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

1lit. będziesz cieszyć się cichym posiadaniem kupowanych produktów, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

1lit. kupowane produkty będą odpowiadać wszelkim opisom opublikowanym na naszej stronie internetowej; I

1lit. produkty, które kupisz, będą zadowalającej jakości.

9.3 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia dotyczące dostaw produktów są określone w niniejszych warunkach. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 10.1, wszystkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

10. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

10.1 Nic w niniejszych warunkach nie będzie:

1lit. ograniczyć lub wyłączyć jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

1lit. ograniczyć lub wyłączyć jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzanie w błąd;

1lit. ograniczyć wszelkie zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub

1lit. wyłączyć wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa,

a jeśli jesteś konsumentem, Twoje prawa ustawowe nie będą wyłączone lub ograniczone niniejszymi warunkami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo.

10.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 10 i w innych miejscach niniejszych warunków:

1lit. podlegają sekcji 10.1; I

1lit. regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, w zakresie czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązku ustawowego, z wyjątkiem zakresu wyraźnie wskazanego inaczej w niniejszych warunkach.

10.3 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.4 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub szkodę dla zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

10.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników oraz, biorąc pod uwagę ten interes, przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie będziesz osobiście dochodzić przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (nie ogranicza to oczywiście ani nie wyłącza odpowiedzialności samego podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników).

11. Zmiana

11.1 Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

11.2 Zmiana niniejszych warunków będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dowolnym momencie po jej zmianie, ale nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmiany.

12. Przydział

12.1 Użytkownik niniejszym zgadza się, że możemy scedować, przenieść, zawrzeć umowę lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków – pod warunkiem, że jeśli jesteś konsumentem, takie działanie nie ma na celu zmniejszenia gwarancji korzystnych dla Ciebie na mocy niniejszych warunków.

12.2 Użytkownik nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

13. Brak zwolnień

13.1 Żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia umowy zgodnie z niniejszymi warunkami nie zostanie uchylone, z wyjątkiem wyraźnej zgody strony, która nie narusza prawa.

13.2 Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy zgodnie z niniejszymi warunkami nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

14. Rozdzielność postanowień

14.1 Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie określone przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ jako niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

14.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za skreślona, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.

15. Cała umowa

Z zastrzeżeniem punktu 10.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką dostawy i naszą polityką zwrotów, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych produktów i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nami w związku ze sprzedażą i zakupem naszych produktów.

16 . Prawo i jurysdykcja

16.1 Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem USA.

16.2 Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Delaware.

17. Informacje ustawowe i regulacyjne

17.1 Nie złożymy kopii niniejszych warunków w szczególności w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta, a jeśli zaktualizujemy niniejsze warunki, wersja, na którą pierwotnie uzgodniono, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy zapisanie kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

17.2 Niniejsze warunki są dostępne w różnych językach.

Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2020 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Back to top - Pakaloa SUP
Skip to content