Warunki programu partnerskiego Pakaloa

Poznaj tutaj regulamin programu partnerskiego Pakaloa. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że wszystko rozumiesz.

Warunki programu partnerskiego Pakaloa

Celem programu partnerskiego Pakaloa jest nagradzanie partnerów dla nowych klientów, którzy odnoszą się do Pakaloa poprzez prawidłowe reklamowanie domeny Pakaloa.com za pomocą legalnych metod.

Rejestrując się, zgadzasz się przestrzegać warunków określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa zawiera pełne warunki, które mają zastosowanie do uczestnictwa użytkownika jako uczestnika Programu Partnerskiego Pakaloa. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Pakaloa a Partnerem, a wszelkie wcześniej istniejące umowy lub porozumienia między Pakaloa a Partnerem zostaną rozwiązane niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy, z wyjątkiem, że wszelkie zaległe prowizje należne Państwu przed cofnięciem statusu partnera zostaną dodane na konto Partnera i mogą być wykorzystane do zakupu produktów lub usług Pakaloa.

Rejestracja będzie
oznaczać akceptację niniejszych warunków.
Regulamin programu partnerskiego Pakaloa

1. Definicje

„niniejsza Umowa” oznacza treść umowy między Pakaloa a Podmiotem Stowarzyszonym w odniesieniu do Programu.

„Pakaloa” oznacza „Pakaloa.com” i „Pakaloa™”.

„Witryna” oznacza Pakaloa.com stronę internetową.

„Program” oznacza Program partnerski określony na Stronie, a niniejsza Umowa reguluje tę zasadę.

„Link” oznacza link HTML dostarczany od czasu do czasu przez Pakaloa w celu połączenia strony internetowej Partnera ze Stroną.

„Partner” oznacza stronę, która wyraża zgodę na udział w Programie.

2. Program

2.1) Program jest programem partnerskim określonym na Stronie od czasu do czasu.

2.2) Pakaloa ma prawo do zmiany, zmiany lub anulowania Programu bez powiadomienia Partnera. Pakaloa może wprowadzić taką zmianę, publikując wszelkie zmienione warunki na Stronie.

2.3) Program jest wyraźnie relacją między przedsiębiorstwami i zarówno Pakaloa, jak i Partner wchodzą w niego w charakterze biznesowym, a nie jako konsument.

2.4) Program nie uprawnia Partnera do reprezentowania się jako agent, partner lub jakakolwiek inna forma wspólnika Pakaloa inna niż jako Podmiot Stowarzyszony, jak wyraźnie przewidziano w niniejszej Umowie.

3. Przydatność do Programu Partnerskiego Pakaloa

3.1) Pakaloa zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i statusu Partnera w dowolnym momencie z dowolnego powodu, według własnego uznania.

3.2) W szczególności, jeśli Pakaloa uzna, że strona internetowa Partnera jest nieodpowiednia dla Programu, niniejsza Umowa zostanie rozwiązana. Strona Internetowa Partnera może zostać uznana za nieodpowiednią, jeśli zdaniem Pakaloa zawiera, promuje lub zawiera linki do stron, które są:

3.3) materiały dyskryminujące, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub z użyciem przemocy, lub

3.3) promować, przedstawiać lub udostępniać linki do treści, które wspierają lub ilustrują dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, orientację seksualną lub wiek, lub

3.4) zawiera materiały niezgodne z prawem, obejmuje to między innymi materiały, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej innej osoby, lub

3.5) zawiera informacje dotyczące, promuje lub linki do strony, która dostarcza informacji lub zachęca do nielegalnej działalności, lub

3.6) z jakiegokolwiek innego powodu, który pakaloa (według własnego uznania) uzna za nieodpowiednie.

3.7) Po kliknięciu przycisku „zastosuj” użytkownik zostanie automatycznie zaakceptowany w Programie. Pakaloa zastrzega sobie prawo do wycofania statusu Partnera w dowolnym momencie po otrzymaniu go do Programu z jakiegokolwiek powodu, który Pakaloa uzna za stosowne. Akceptacja programu nie oznacza, że Pakaloa zatwierdziła specjalnie Partnera lub jego stronę internetową.

4. Legalne metody reklamy

4.1) Aby otrzymać prowizję za skierowanie klientów do Pakaloa, Partner musi zaangażować się w odpowiednią reklamę. Podmioty stowarzyszone, które biorą udział w niewłaściwym reklamie, zostaną rozwiązane, a ich status partnerski zostanie cofnięty. Pakaloa jest jedynym i bezwzględnym sędzią tego, co stanowi właściwą reklamę.

4.2) Niewyczerpujący wykaz przykładów niewłaściwej reklamy obejmuje między innymi:

4.2.1) przekazywanie jakichkolwiek adresów URL bezpośrednio do Pakaloa.com (obejmuje to błędy w powyższej domenie znaków towarowych); I

4.2.2) wymuszanie plików cookie przez iframe;

4.2.3) reklamy za pośrednictwem sieci osób trzecich; z wyjątkiem wynikającym z punktu 4.3 poniżej;

4.2.4) licytowanie marki (w tym błędy w pisowni) reklamy PPC,

4.2.5), w tym link partnerski Pakaloa w ramach niezamówionej komercyjnej poczty e-mail (UCE) lub spamu,

4.2.6), w tym dowolny adres URL Pakaloa w reklamach wyszukiwania.

4.3) Podmioty stowarzyszone mogą promować Pakaloa za pośrednictwem różnych społeczności mediów społecznościowych, jako ograniczony wyjątek od punktu 4.2.3 powyżej. Jednak partnerzy nie mogą tworzyć grup lub konkretnych stron internetowych w społecznościach społecznych, zgodnie z którymi rzekomo lub trzymać się być przedstawicielami Pakaloa.

4.4) Pakaloa zastrzega sobie prawo do wniosku, że użytkownik zaangażował się w niewłaściwą metodę reklamy zgodnie z naszymi standardami, według naszego wyłącznego uznania. Możemy dojść do takiego wniosku, nawet jeśli opiera się on na naszej opinii lub zwykłym podejrzeniu lub przekonaniu i nie ma obowiązku udowodnienia, że nasza opinia lub wątpliwości są uzasadnione; i nawet jeśli nasz pomysł nie jest zasadny lub jeśli inna firma hostingowa / nazwa domeny nie uznała go za niewłaściwą metodę reklamy.

4.5) Uznaje się, że każdy Podmiot stowarzyszony, który przyjmuje niewłaściwe praktyki reklamowe w Ramach Programu, narusza niniejszą Umowę i może zostać odwołany status Partnera. Taki Partner niezwłocznie przestanie zatem być Partnerem Pakaloa.

4.6) Wszelkie transakcje sprzedaży wygenerowane w wyniku niewłaściwej reklamy nie kwalifikują się do prowizji lub kredytu od Pakaloa.

4.7) Każdy Partner, który wykorzystuje te lub inne niewłaściwe metody reklamy, może być zobowiązany do zwrotu takiej prowizji, która została im zapłacona przez Pakaloa. Jeżeli Pakaloa zdecyduje się nie egzekwować tego prawa, nie będzie on uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw, które może mieć na mocy niniejszej Umowy.

5. Procedura

5.1) Z zastrzeżeniem warunków niniejszej sekcji, przekażemy Ci wszystkie Linki oraz wszelkie powiązane banery, grafiki lub reklamy tekstowe niezbędne do promowania i oferowania Usług Pakaloa odwiedzającym witrynę i jej członkom. Link Pakaloa może zawierać dowolny obraz, tekst, logo, grafikę, która może być przypisana z Pakaloa.

5.2) Pakaloa zastrzega sobie prawo do zmiany treści i lub wyświetlania Linku od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Link połączy Twoją witrynę z obszarem na naszej stronie internetowej (strona docelowa), gdzie twoje polecenie może ubiegać się o produkty Pakaloa bezpośrednio u nas. Obecność linku Pakaloa na Twojej stronie będzie służyć do identyfikacji Użytkownika jako członka naszego Programu Partnerskiego.

6. Wypłata prowizji

6.1) Po dojściu klienta do naszej strony internetowej, po kliknięciu linku, jego działania na naszej stronie internetowej będą śledzone przez 90 dni za pomocą pliku cookie. Otrzymasz prowizję od pierwszego zamówienia, które zostanie złożone w ciągu 90 dni. Pakaloa nie ponosi odpowiedzialności za prowizje nieodebrane z powodu usunięcia lub zablokowania pliku cookie lub w jakikolwiek inny sposób nie śledź klienta z Linku.

6.2) Podmioty stowarzyszone będą uzyskiwanie prowizji za działalność na naszej stronie bezpośrednio za pośrednictwem linku, który pojawi się na ich stronie internetowej.

6.3) Pakaloa nie ma żadnego obowiązku zapłaty jakiejkolwiek prowizji na rzecz partnera, który nie przestrzega ściśle niniejszej Umowy, która jest publikowana od czasu do czasu.

6.4) Pakaloa zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko jakiemukolwiek Partnerowi, który dopuszcza się oszustwa lub spisku w celu oszustwa i odzyskania wszelkich prowizji wypłaconych Partnerowi, które zostały uzyskane w wyniku takiego oszustwa. W przypadku niniejszej umowy oszustwo obejmuje między innymi nieustające naruszenie warunków niniejszej Umowy.

6.5) Pakaloa dokona płatności na rzecz Partnera tylko wtedy, gdy poziom prowizji należnej na koniec danego miesiąca kalendarzowego przekroczy próg salda prowizji.

6.6) Pakaloa zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany progu salda prowizji w dowolnym momencie, jaki uzna za odpowiedni bez uprzedniej zgody swoich podmiotów stowarzyszonych. W przypadku zmiany progu salda prowizji, Pakaloa powiadomi o zmianie wcześniej wszystkie swoje podmioty stowarzyszone. Jeśli jakakolwiek zmiana progu salda prowizji lub Umowy jako całości nie jest akceptowana przez Partnera, Partner ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę. Jeśli Partner wykaże niniejszą Umowę z jakiegokolwiek powodu, nie będzie on uprawniony do żadnych płatności prowizji uzyskanych po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6.7) Dalsze uczestnictwo Partnera w Programie oznacza akceptację wszelkich zmian progu salda prowizji lub jakiejkolwiek innej części niniejszej Umowy.

6.8) Pakaloa wypłaci tylko prowizje od sprzedaży, które są 60 dni.

6.9) Prowizje są przesyłane do Podmiotów Stowarzyszonych w drodze przelewu lub PayPal płatności. Podmioty stowarzyszone mogą do 28 dni na otrzymanie płatności. Wyłączną odpowiedzialnością Partnera jest upewnienie się, że ich dane kontaktowe są aktualne i dokładne w systemie Pakaloa, aby ułatwić płatność, która do nich dotarła.

6.10) Partnerzy otrzymają prowizje tylko za pierwsze zamówienie złożone przez ich klienta polecającego. Prowizje nie będą wypłacane na zamówienia złożone przez istniejących klientów Pakaloa. Pakaloa nie zapłaci prowizji za produkty, które Partner kupuje dla siebie za pośrednictwem Link. System Pakaloa nie rozpozna tego jako sprzedaż partnerską. Agencje internetowe lub sprzedawcy kupujący domeny lub produkty za pośrednictwem swoich kont dla innych osób są zachęcani do bezpośredniego kontaktu ze Pakaloa w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób mogą kwalifikować się do prowizji.

6.11) Stawki prowizji należnej Partnerowi od czasu do czasu będą publikowane na Stronie, a to zostanie zawarte w niniejszej Umowie jako Załącznik 1 do niej. Harmonogram 1 może zostać zmieniony lub zmieniony przez Pakaloa w dowolnym momencie bez odniesienia do Partnera. Wszelkie zmienione stawki prowizji wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego wykazu 1 na stronie.

7. Zobowiązania Pakaloa

Pakaloa zgadza się podjąć następujące zobowiązania:

7.1) dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do umożliwienia Partnerowi podania Linku z Pakaloa.com do strony Partnera,

7.2) przetwarzanie wszystkich zamówień na produkty lub usługi Pakaloa złożone w drodze odesłania po Linku,

7.3) śledzenie liczby i ilości odpowiedniej sprzedaży wygenerowanej za pośrednictwem Linku,

7.4) przekazywanie Państwu informacji dotyczących płatności prowizji,

7.5) autoryzacje kart kredytowych, przetwarzanie płatności, anulowanie, zwroty i wszelkie inne powiązane usługi klienta dla Pakaloa dla naszej firmy, oraz

7.6) ustalenie progu salda prowizji, częstotliwości płatności i wypłat zarobionych prowizji, jak zawarty w sekcji 6 niniejszej Umowy.

8. Obowiązki Partnera

Partner zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za następujące kwestie i będzie w pełni szkolony przez Pakaloa w odniesieniu do:

8.1) zawartość strony Partnera lub jakiejkolwiek strony, z którą mogą być połączeni,

8.2) wszelkie nieprawdziwe informacje o Pakaloa lub jej produktach lub usługach,

8.3.1) składania fałszywych roszczeń, oświadczeń lub gwarancji w związku z Pakaloa,

8.3.2) zapewnienie, że witryna oraz produkty i usługi oferowane przez użytkownika ze strony internetowej są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, wszelkimi prawami własności intelektualnej, ochroną danych, antyspamem lub innymi obowiązującymi przepisami prawa,

8.4) uzyskanie zgody na wykorzystanie praw autorskich lub innych materiałów zastrzeżonych innej strony,

8.5) rozwój, eksploatacja i utrzymanie strony Partnera oraz wszystkich materiałów, które się na niej znajdują. W przypadku niniejszej Umowy obejmuje to między innymi techniczne działanie witryny i wszelkiego powiązanego sprzętu; dokładność i przyzwoitość materiałów zamieszczonych na Twojej stronie internetowej; oraz zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich i nie są zniesławiające ani w inny sposób niezgodne z prawem lub nielegalne. Pakaloa teraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie takie sprawy,

8.6) Podmioty stowarzyszone zgadzają się również na dzuszczenie i jej spółka dominująca, spółki siostrzane, spółki zależne i stowarzyszone oraz ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, akcjonariusze, partnerzy, członkowie i inni właściciele, przeciwko wszelkim szkodom, powództwom, żądaniom, pasywom, stratom, szkodom, orzeczeniom, rozliczeniom, kosztom i kosztom, o ile takie wynikają z niniejszej Umowy lub są na nich oparte, lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszą Umową.

8.7) przestrzeganie wszystkich obowiązujących od czasu do czasu unijnych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych obejmuje to między innymi dyrektywę UE 2002/58/WE, oraz

8.8) zapłata wszystkich podatków i ubezpieczeń krajowych należnych od wszelkich płatności dokonanych na rzecz Ciebie przez Pakaloa.

9. Prawo do podania nazwiska jako klienta referencyjnego

9.1) Podmioty stowarzyszone nie będą tworzyć, publikować, rozpowszechniać ani zezwalać na jakiekolwiek materiały pisemne lub graficzne, które odnoszą się do Pakaloa innych niż wymienione w niniejszej Umowie lub w inny sposób dostarczone przez Pakaloa, bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa. Pakaloa zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich wniosków o zatwierdzenie na mocy niniejszej Umowy.

10. Licencja

10.1) Pakaloa udziela Partnerowi niewyłącznego, niezbywalnego, odwołaalnego prawa dostępu do strony Pakaloa.com za pośrednictwem Linku wyłącznie na mocy warunków niniejszej Umowy. Niniejsza licencja będzie wykorzystywana wyłącznie w związku z Linkiem i obejmie wykorzystanie naszych logo, nazw handlowych, znaków towarowych i podobnych materiałów identyfikacyjnych odnoszących się do Pakaloa, które Pakaloa dostarczy Partnerowi, wyłącznie w celu ustanowienia Link do Pakaloa.com aby klienci mogli kupować produkty i usługi Pakaloa.

10.2) Podmioty stowarzyszone nie mogą w żaden sposób modyfikować ani zmieniać Linku ani żadnych innych materiałów dostarczonych przez Pakaloa.

10.3) Poza ustanowieniem Link, Partner nie będzie korzystać z żadnych licencjonowanych materiałów wymienionych w punkcie powyżej dostarczonym przez Pakaloa bez uprzedniego uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa. Podmioty stowarzyszone nie mogą wykorzystywać Materiałów Licencjonowanych w sposób nieodpowiedni lub w jakikolwiek sposób szkodliwy dla marki Pakaloa lub innych marek.

10.4) Pakaloa zastrzega sobie wszystkie swoje prawa do dostarczonych materiałów i wszystkich innych praw własności. Pakaloa ma prawo do cofnięcia niniejszej licencji na korzystanie z Linku lub materiałów w dowolnym momencie i według własnego uznania.

10.5) Licencje opisane w niniejszej sekcji wygasają z decyzją niniejszej Umowy.

10.6) Wszelkie niewłaściwe użycie Linku, tekstu, banerów lub innych reklam, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie lub dostarczone przez Pakaloa, może być przyczyną natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

11. Warunki umowy

11.1) Warunki niniejszej Umowy rozpoczną się po zarejestrowaniu się w Programie i zakończą się po rozwiązaniu konta partnerskiego.

11.2) Po rozwiązaniu niniejszej Umowy każda prowizja, która nie osiągnęła jeszcze progu prowizji, zostanie przekształcona w kredyt, który może być wykorzystany wyłącznie do zakupu produktów lub usług od Pakaloa. Podmioty stowarzyszone, które osiągnęły próg prowizji 100$, otrzymają czek po rozwiązaniu Umowy, z zastrzeżeniem zawsze warunków niniejszej Umowy, które będą okresowo publikowane.

12. Modyfikacja

112.1) Pakaloa zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany w inny sposób warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, jaki uzna za stosowny. Pakaloa wprowadza takie zmiany w drodze publikowania zmienionych warunków na Stronie. Jedynym środkiem zaradczym Partnera w przypadku opublikowania zmienionych warunków niniejszej Umowy jest rozwiązanie niniejszej Umowy. Uznaje się, że Partner zaakceptował wszelkie zmiany niniejszej Umowy, które są okresowo publikowane.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1) Pakaloa nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera ani żadnej innej osoby, za pośrednie, przypadkowe lub specjalne szkody, utracone zyski, utratę wartości firmy, utracone oszczędności lub jakąkolwiek inną formę szkód następczych, niezależnie od rodzaju działania, nawet jeśli Pakaloa została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, czy to w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, czy też w inny sposób.

13.2) Całkowita odpowiedzialność Pakaloa z tytułu odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy nie przekroczy całkowitych opłat prowizowych zapłaconych lub należnych Partnerowi na mocy niniejszej Umowy.

13.3) Pakaloa nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących wykonania lub funkcjonalności usług Pakaloa lub programu jako całości. Obejmuje to między innymi Link lub inne reklamy partnerskie i w tej chwili wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego użytku lub celu.

13.4) Pakaloa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek straty, szkody lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające lub wynikające z jakichkolwiek błędów, błędów, pominięć, opóźnień lub przerw w odbiorze, przekazaniu lub przechowywaniu jakichkolwiek wiadomości lub informacji wynikających z Lub w związku z Programem lub Pakaloa.

14. Prawo spółek

14.1) Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych i jest interpretowana przez prawo Stanów Zjednoczonych.

14.2) Sądy w Delaware są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.

14.3) Pakaloa nie ponosi odpowiedzialności za legalność usług Pakaloa w krajach innych niż Stany Zjednoczone.

14.4) Podmioty stowarzyszone ponoszą wyłączną odpowiedzialność za legalność korzystania z usługi, jeśli dany Partner jest zarejestrowany w serwisie Pakaloa z kraju innego niż Stany Zjednoczone lub jeśli strona internetowa Partnera znajduje się na serwerze w kraju innym niż Stany Zjednoczone.

15. Akceptacja

15.1) Poprzez rejestrację Partner przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, je zrozumiał i zgodził się być nimi związany.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021r. .

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska wiosłowa i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content