WARUNKI SPRZEDAŻY

Odkryj tutaj Warunki sprzedaży Pakaloa Care +. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że wszystko rozumiesz.

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze warunki regulują sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1.2 Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej zostaniesz poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na niniejsze warunki.

1.3 Niniejszy dokument nie ma wpływu na żadne prawa ustawowe, które możesz mieć jako konsument (takie jak prawa wynikające z przepisów dotyczących umów konsumenckich (informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r. Lub ustawy o prawach konsumenta z 2015 r.).

2. Interpretacja

2.1 W niniejszych warunkach:

(za) „my” oznacza Nazwa ; i

(b) „ty” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta,

i „nas”, „nasz” i „ty” powinny być odpowiednio interpretowane.

3. Proces zamówienia

3.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi raczej „zaproszenie do traktowania” niż ofertę umowną.

3.2 Żadna umowa nie wejdzie w życie między Tobą a nami, chyba że i dopóki nie zaakceptujemy Twojego zamówienia zgodnie z procedurą określoną w punkcie 3.

3.3 Aby zawrzeć umowę zakupu produktów od nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy wykonać następujące czynności: należy dodać produkty, które chcą Państwo kupić, do koszyka, a następnie przejść do kasy; jeśli jesteś nowym klientem, musisz wtedy założyć u nas konto i zalogować się; jeśli jesteś już klientem, musisz podać swoje dane logowania; po zalogowaniu się należy wybrać preferowany sposób dostawy i potwierdzić zamówienie oraz wyrazić zgodę na warunki niniejszego dokumentu; zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych, a nasz dostawca usług płatniczych obsłuży Twoją płatność; wyślemy wówczas wstępne potwierdzenie; a po sprawdzeniu, czy jesteśmy w stanie zrealizować Twoje zamówienie, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia (w którym to momencie Twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) lub potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.4 Będziesz miał możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów we wprowadzonych danych przed złożeniem zamówienia.

4. Produkty

Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5. Ceny

5.1 Nasze ceny są podane na naszej stronie internetowej.

5.2 Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podane na naszej stronie internetowej, ale nie będzie to miało wpływu na umowy, które weszły wcześniej w życie.

5.3 Wszystkie kwoty podane w niniejszych warunkach lub na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT.

5.4 Możliwe, że ceny na stronie internetowej mogą być nieprawidłowo podawane; w związku z tym będziemy weryfikować ceny w ramach naszych procedur sprzedaży, aby przed wejściem umowy w życie została podana prawidłowa cena.

6. Płatności

6.1 Przy kasie musisz zapłacić ceny zamówionych produktów.

6.2 Płatności można dokonać kartą bankową.

6.3 Jeśli dokonasz nieuzasadnionego obciążenia karty kredytowej, debetowej lub innego obciążenia zwrotnego, będziesz zobowiązany do zapłaty nam w ciągu 7 dni od daty naszego pisemnego wniosku:

(za) kwota równa kwocie obciążenia zwrotnego;

(b) wszystkie wydatki osób trzecich poniesione przez nas w związku z obciążeniem zwrotnym (w tym opłaty dokonane przez nasz lub Twój bank, podmiot przetwarzający płatności lub wystawcę karty);

(do) opłata administracyjna w wysokości 30,00 EUR z VAT; i

(re) wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w celu odzyskania kwot, o których mowa w niniejszej sekcji 6.4 (w tym między innymi opłaty prawne i opłaty za windykację) oraz w celu uniknięcia wątpliwości, jeśli nie rozpoznasz lub nie pamiętasz źródła wpis na wyciągu z karty lub innym zestawieniu finansowym i dokonanie w rezultacie obciążenia zwrotnego, będzie to stanowić nieuzasadnione obciążenie zwrotne na potrzeby niniejszego punktu 6.4.

7. Dostawy

Nasze zasady i procedury dotyczące dostaw produktów są określone w naszym dokumencie zawierającym zasady dostaw.

8. Umowy zawierane na odległość: prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Niniejsza sekcja 8 ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy oferujesz zawarcie umowy z nami lub umowę z nami jako konsument – to znaczy jako osoba fizyczna działająca całkowicie lub głównie poza twoją działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową.

8.2 Możesz wycofać ofertę zawarcia umowy z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub anulować umowę zawartą z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej (bez podawania przyczyny swojego odstąpienia lub anulowania) w dowolnym momencie w okresie:

(za) począwszy od złożenia oferty; i

(b) kończące się z upływem 14 dni od dnia, w którym produkty wejdą w Twoje fizyczne posiadanie lub w fizyczne posiadanie wskazanej przez Ciebie osoby do objęcia ich w posiadanie (lub jeśli umowa dotyczy dostawy wielu produktów, wiele sztuk coś, 14 dni po dniu, w którym ostatni z tych produktów, partii lub części wszedł w twoje fizyczne posiadanie lub w fizyczne posiadanie po wskazanym przez ciebie okresie do objęcia ich w posiadanie).

8.3 Aby wycofać ofertę zawarcia umowy lub anulować umowę na zasadach opisanych w niniejszym punkcie 8, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu lub anulowaniu (w zależności od przypadku). Możesz nas poinformować za pomocą dowolnego jasnego oświadczenia określającego decyzję. W przypadku rezygnacji możesz nas poinformować za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który Ci udostępnimy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.4 Jeśli anulujesz umowę na zasadach opisanych w punkcie 8, musisz odesłać produkty do nas lub przekazać je nam lub osobie przez nas upoważnionej do ich odbioru. Musisz wypełnić swoje zobowiązania, o których mowa w niniejszej sekcji 8, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8.5 Jeśli anulujesz zamówienie zgodnie z niniejszą sekcją 8, otrzymasz pełny zwrot kwoty, którą zapłaciłeś nam w związku z zamówieniem, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem:

(za) jeśli wybrałeś rodzaj dostawy, który kosztuje więcej niż najtańszy rodzaj dostawy, który oferujemy, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania różnicy w kosztach między wybranym przez Ciebie rodzajem dostawy a najtańszym, który oferujemy; i

(b) o ile nie przewidziano inaczej w niniejszej sekcji 8.

8.6 Jeśli wartość zwróconych przez Ciebie produktów zmniejszy się o jakąkolwiek kwotę w wyniku obchodzenia się z nimi przez Ciebie poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów, możemy odzyskać od Ciebie tę kwotę do góry. do ceny kontraktowej. Możemy odzyskać tę kwotę, odliczając ją od wszelkich zwrotów należnych użytkownikowi lub zażądać, aby zapłacili Państwo tę kwotę bezpośrednio do nas. Obsługa, która wykracza poza rodzaj obsługi, która może być rozsądnie dozwolona w sklepie, będzie „wykraczać poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów” do tych celów.

8.7 Zwrócimy pieniądze w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem.

8.8 O ile nie zaoferowaliśmy odbioru produktów, dokonamy zwrotu należnego Ci w wyniku anulowania na zasadach opisanych w niniejszym punkcie 8 w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócone produkty lub (jeśli wcześniej) po dniu, w którym dostarczyłeś nam dowód odesłania produktów. Jeśli nie wysłaliśmy produktów do Ciebie w momencie odstąpienia od umowy lub anulowania lub zaoferowaliśmy odebranie produktów, zwrócimy Ci należny Ci zwrot bez zbędnej zwłoki, aw każdym przypadku w ciągu 14 dni od dnia o których jesteśmy informowani o wycofaniu lub anulowaniu.

8.9 Nie będziesz mieć żadnego prawa do odstąpienia od umowy, jak opisano w niniejszej sekcji 8, o ile umowa dotyczy:

(za) dostawa wszelkich zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, zapieczętowanych nagrań wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało przez Ciebie otwarte;

(b) dostawa produktów, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych, których nie możemy kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

(do) dostawa gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę na dostawę takich publikacji;

(re) dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygaśnie;

(mi) dostawa towarów nieprefabrykowanych, które są dokonywane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji przez Ciebie lub towarów, które są wyraźnie spersonalizowane;

(fa) dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało przez Ciebie otwarte; lub

g) dostawa towarów, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.

9. Gwarancje i oświadczenia

9.1 Gwarantujesz nam i oświadczasz, że:

(za) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów;

(b) masz pełne uprawnienia, uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze warunki;

(do) wszystkie informacje, które przekazujesz nam w związku z zamówieniem, są prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd; i

(re) będziesz mógł odebrać dostawę produktów zgodnie z niniejszymi warunkami i naszą polityką dostaw.

9.2 Gwarantujemy, że:

(za) mamy prawo do sprzedaży produktów, które kupujesz;

(b) sprzedawane przez nas produkty są sprzedawane bez żadnych opłat lub obciążeń, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

(do) będziesz cieszyć się spokojnym posiadaniem kupowanych produktów, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

(re) produkty, które kupujesz, będą odpowiadały opisom opublikowanym na naszej stronie internetowej; i

(mi) kupowane produkty będą zadowalającej jakości.

9.3 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia dotyczące dostaw produktów są określone w niniejszych warunkach. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo iz zastrzeżeniem punktu 10.1, wszelkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

10. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

10.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie:

(za) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

(do) ograniczać odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

(re) wykluczyć wszelkie zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem,

a jeśli jesteś konsumentem, Twoje prawa ustawowe nie zostaną wyłączone ani ograniczone niniejszymi warunkami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo.

10.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji 10 i w innych miejscach niniejszych warunków:

(za) podlegają postanowieniom sekcji 10.1; i

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie określono inaczej w niniejszych warunkach i warunki.

10.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek wydarzeń lub wydarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub uszkodzenie zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, transakcji, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

10.5 Akceptujesz, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych kierowników i pracowników, a mając na uwadze ten interes, potwierdzasz, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie wnosisz osobiście żadnych roszczeń przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (to oczywiście nie ograniczy ani nie wykluczy odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych kierowników i pracowników).

11. Zmiana

11.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

11.2 Zmiana niniejszych warunków będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dowolnym czasie po zmianie, ale nie wpłynie na umowy zawarte przed zmianą.

12. Zadanie

12.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy cedować, przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się naszymi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków – pod warunkiem, że jeśli jesteś konsumentem, takie działanie nie służy zmniejszeniu gwarancji, z których korzystasz w ramach niniejsze warunki.

12.2 Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

13. Żadnych zwolnień

13.1 Żadne naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy w ramach niniejszych warunków nie zostanie uchylone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą strony, która nie narusza.

13.2 Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy w ramach niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

14. Rozdzielność postanowień

14.1 Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

14.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia pozostanie w mocy.

15. Całość porozumienia

Z zastrzeżeniem punktu 10.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką dostaw i naszą polityką zwrotów, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych produktów i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nami w w związku ze sprzedażą i zakupem naszych produktów.

16. Prawo i jurysdykcja

16.1 Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

16.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Delaware.

17. Informacje ustawowe i regulacyjne

17.1 Nie będziemy składać kopii niniejszych warunków w szczególności w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta, a jeśli zaktualizujemy te warunki, wersja, na którą pierwotnie wyraziłeś zgodę, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy rozważenie zapisania kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

17.2 Niniejsze warunki są dostępne w różnych językach.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2020 r .

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska wiosłowa i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content