WYTYCZNE DOTYCZ膭CE U呕YWANIA ZNAK脫W TOWAROWYCH I PRAW AUTORSKICH PAKALOA

Te wytyczne s膮 dla licencjobiorc贸w Pakaloa, autoryzowanych Pakaloa聽Nadmuchiwana deska do wios艂owania w pozycji stoj膮cej聽resellerzy, deweloperzy, klienci i inne podmioty pragn膮ce u偶ywa膰 znak贸w towarowych, znak贸w us艂ugowych lub obraz贸w Pakaloa w materia艂ach promocyjnych, reklamowych, instrukta偶owych lub referencyjnych lub na swoich stronach internetowych, produktach, etykietach lub opakowaniach. Korzystanie z klawiatury Pakaloa Logo w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa mo偶e stanowi膰 naruszenie prawa federalnego i stanowego i stanowi膰 naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Korzystanie ze znak贸w towarowych Pakaloa mo偶e by膰 zabronione, o ile nie zosta艂o wyra藕nie dozwolone.

Je艣li jeste艣 licencjobiorc膮 znaku towarowego lub logo Pakaloa i otrzyma艂e艣 szczeg贸lne wytyczne dotycz膮ce u偶ywania znaku towarowego wraz z umow膮 licencyjn膮, post臋puj zgodnie z tymi wytycznymi. Je艣li umowa licencyjna nie zawiera wytycznych dotycz膮cych u偶ytkowania, nale偶y post臋powa膰 zgodnie z tymi wytycznymi. Je艣li jeste艣 autoryzowanym sprzedawc膮 Pakaloa lub cz艂onkiem programu Pakaloa, mo偶esz podlega膰 dodatkowym ograniczeniom.

Znaki towarowe, znaki us艂ugowe, nazwy handlowe i stroje handlowe Pakaloa s膮 cennymi aktywami. Post臋puj膮c zgodnie z tymi wytycznymi, pomagasz nam chroni膰 nasze odpowiednie prawa do znak贸w towarowych oraz wzmacnia膰 nasz膮 to偶samo艣膰 korporacyjn膮 i to偶samo艣膰 marki. Korzystaj膮c ze znaku towarowego Pakaloa, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, u偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Pakaloa jest jedynym w艂a艣cicielem znaku towarowego i obiecuje, 偶e nie b臋dzie ingerowa艂 w prawa Pakaloa do znaku towarowego, w tym kwestionuj膮c korzystanie, rejestracj臋 lub wniosek o rejestracj臋 takiego znaku towarowego, samodzielnie lub w po艂膮czeniu z innymi s艂owami, w dowolnym miejscu na 艣wiecie, oraz 偶e nie zaszkodzi, nie b臋dzie nadu偶ywa艂 znaku towarowego Pakaloa ani wprowadza艂 go w b艂膮d. Dobra wola wynikaj膮ca z u偶ywania jakiejkolwiek cz臋艣ci znaku towarowego Pakaloa jest wy艂膮cznie przynoszona na korzy艣膰 i nale偶y do Pakaloa. Z wyj膮tkiem ograniczonego prawa do u偶ywania w spos贸b wyra藕nie dozwolony na podstawie niniejszych wytycznych, 偶adne inne prawa jakiegokolwiek rodzaju nie s膮 przyznawane na podstawie niniejszych wytycznych, w spos贸b dorozumiany lub w inny spos贸b. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych niniejszych wytycznych, prosimy o kontakt z przedstawicielem Pakaloa lub聽skontaktuj si臋 z nami.

Dozwolone u偶ywanie znak贸w towarowych Pakaloa

 1. Materia艂y reklamowe, promocyjne i sprzeda偶owe:聽Tylko Pakaloa oraz jego autoryzowani sprzedawcy i licencjobiorcy mog膮 wykorzystywa膰 logo Pakaloa w materia艂ach reklamowych, promocyjnych i sprzeda偶owych. Takie autoryzowane strony mog膮 u偶ywa膰 logo Pakaloa wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony w umowie z firm膮 Pakaloa, a wszelkie zwi膮zane z tym Wytyczne i takie u偶ycie musi zawsze by膰 zgodne z odpowiednimi warunkami, kt贸re okre艣laj膮 stosunek autoryzowany w umowie z firm膮 Pakaloa. Na przyk艂ad:
 • Autoryzowany sprzedawca
 • Autoryzowany us艂ugodawca
 • Autoryzowany sprzedawca hurtowy
 • Upowa偶niony partner

聽 聽 聽2.聽Zgodno艣膰:聽Deweloperzy mog膮 u偶ywa膰 znaku Pakaloa (ale nie logo Pakaloa lub innego znaku graficznego/logo nale偶膮cego do Pakaloa) w zdaniu referencyjnym na opakowaniu lub w materia艂ach promocyjnych/reklamowych w celu opisania, 偶e produkt strony trzeciej jest kompatybilny z produktem lub technologi膮 Pakaloa, o ile spe艂nia nast臋puj膮ce wymagania.

 • S艂owny znak towarowy Pakaloa nie jest cz臋艣ci膮 nazwy produktu.
 • Znak s艂owny Pakaloa jest u偶ywany w wyra偶eniu referencyjnym, takim jak 鈥渄zia艂a dalej鈥, 鈥渄o u偶ytku z鈥, 鈥渄la鈥 lub 鈥渒ompatybilny z鈥.
 • S艂owny znak towarowy Pakaloa jest mniej widoczny ni偶 nazwa produktu.
 • Produkt jest w rzeczywisto艣ci zgodny lub w inny spos贸b wsp贸艂pracuje z produktem, do kt贸rego odnosi si臋 odwo艂anie.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia, sponsorowania lub fa艂szywego skojarzenia z produktami lub us艂ugami Pakaloa lub Pakaloa.
 • Zastosowanie nie ukazuje Pakaloa lub jej produkt贸w w fa艂szywym lub obra藕liwym 艣wietle.

聽 聽 聽3.聽Publikacje, seminaria i konferencje:聽Mo偶esz u偶ywa膰 znaku s艂ownego Pakaloa w zwi膮zku z tytu艂ami ksi膮偶ek, czasopismami, czasopismami, seminariami lub konferencjami, pod warunkiem, 偶e spe艂niasz nast臋puj膮ce wymagania:

 • U偶ycie jest referencyjne i mniej widoczne ni偶 reszta tytu艂u. Akceptowalne: KONFERENCJA XYZ dla u偶ytkownik贸w produkt贸w Pakaloa.
 • Zastosowanie jest korzystne zar贸wno dla produkt贸w, jak i technologii Pakaloa i Pakaloa.
 • Twoja nazwa i logo s膮 bardziej widoczne ni偶 znak s艂owny Pakaloa na wszystkich materia艂ach drukowanych zwi膮zanych z publikacj膮, seminarium lub konferencj膮.
 • Logo Pakaloa lub jakikolwiek inny znak graficzny nale偶膮cy do Pakaloa, logo, ikona lub obraz nie pojawia si臋 w publikacji lub na materia艂ach zwi膮zanych z publikacj膮, seminarium lub konferencj膮 bez wyra藕nej pisemnej zgody Pakaloa.
 • Zrzeczenie si臋 sponsorowania, afiliacji lub poparcia ze strony Pakaloa, podobne do tego, co poni偶ej, jest zawarte w publikacji i na wszystkich powi膮zanych materia艂ach drukowanych: 鈥(Tytu艂) jest niezale偶n膮 publikacj膮 i nie zosta艂a autoryzowana, sponsorowana ani w inny spos贸b zatwierdzona przez Pakaloa.
 • Zawiadomienie o przyznaniu znaku towarowego znajduje si臋 w sekcji kredytu informuj膮cej o tym, 偶e Pakaloa jest w艂a艣cicielem swojego znaku towarowego (znak贸w towarowych). Prosimy o zapoznanie si臋 z poni偶sz膮 sekcj膮 zatytu艂owan膮 鈥淲艂a艣ciwe powiadomienie o znaku towarowym i przypisanie znaku towarowego鈥.

聽 聽 聽4.聽Strony internetowe:聽Strony internetowe, kt贸re s艂u偶膮 wy艂膮cznie jako niekomercyjne elektroniczne fora informacyjne dotycz膮ce produktu lub technologii Pakaloa, mog膮 u偶ywa膰 odpowiedniego znaku s艂ownego Pakaloa, pod warunkiem, 偶e takie u偶ycie jest zgodne z wytycznymi przedstawionymi w sekcji 3 powy偶ej.

Nieuprawnione u偶ywanie znak贸w towarowych Pakaloa

 1. Nazwa firmy, produktu lub us艂ugi: U偶ytkownik nie mo偶e u偶ywa膰 lub rejestrowa膰, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, znaku towarowego Pakaloa, w tym b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Pakaloa symboli graficznych, logo, ikon lub jakichkolwiek ich zmian, jako cz臋艣ci nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu lub nazwy us艂ugi, chyba 偶e wyra藕nie zaznaczono to w niniejszych wytycznych.
 2. Logo Pakaloa i nale偶膮ce do Pakaloa symbole graficzne: Nie wolno u偶ywa膰 logo Pakaloa ani 偶adnego innego znaku graficznego nale偶膮cego do Pakaloa, logo lub ikony na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, instrukcjach, materia艂ach promocyjnych/reklamowych lub w zwi膮zku z nimi, ani te偶 w 偶adnym innym celu, chyba 偶e na podstawie wyra藕nej pisemnej licencji Pakaloa na znak towarowy, takiej jak umowa sprzeda偶y.
 3. Odmiany, odloty lub skr贸ty: Zabrania si臋 wykorzystywania wizerunku prawdziwego Pakaloa lub innych modyfikacji logo Pakaloa w jakimkolwiek celu. Osoby trzecie nie mog膮 u偶ywa膰 odmiany, odpowiednika fonetycznego, odpowiednika j臋zykowego, odpowiednika j臋zykowego, startu lub skr贸tu znaku towarowego Pakaloa w 偶adnym celu. Na przyk艂ad:
 4. Nie do przyj臋cia: Pakaloasup, Pakaloaboards
 5. Disparaging Manner: Nie wolno u偶ywa膰 znaku towarowego Pakaloa lub jakiegokolwiek innego znaku graficznego, logo lub ikony nale偶膮cego do Pakaloa w spos贸b lekcewa偶膮cy.
 6. Poparcie lub sponsorowanie: Zabrania si臋 u偶ywania znaku towarowego Pakaloa, w tym znak贸w graficznych/logotyp贸w nale偶膮cych do Pakaloa lub ikon, w spos贸b, kt贸ry sugerowa艂by przynale偶no艣膰 Pakaloa do produktu lub us艂ugi strony trzeciej lub jej poparcie, sponsorowanie lub wsparcie dla produktu lub us艂ugi strony trzeciej.
 7. Towary: U偶ytkownikowi nie wolno produkowa膰, sprzedawa膰 ani oddawa膰 w darze towar贸w, takich jak T-shirty i kubki, opatrzonych znakiem towarowym Pakaloa, w tym symbole, logo lub ikony, chyba 偶e zgodnie z wyra藕n膮 pisemn膮 licencj膮 na znak towarowy udzielon膮 przez Pakaloa.
 8. Pakaloa鈥檚 Trade Dress: Nie wolno na艣ladowa膰 charakterystycznego opakowania Pakaloa, projektu strony internetowej, logo lub kroju pisma.
 9. Slogany i linie znacznik贸w: Nie wolno u偶ywa膰 lub na艣ladowa膰 sloganu Pakaloa lub tagline鈥檃. Na przyk艂ad: 鈥淭w贸j jedyny limit to Ty鈥.
 10. Nazwy domen: Nie mo偶esz u偶ywa膰 identycznego lub praktycznie identycznego znaku towarowego Pakaloa jako nazwy domeny drugiego poziomu.
 11. Nie do przyj臋cia: 鈥減akaloasup.com鈥 鈥渟upwww.pakaloa.com鈥 鈥渟up-Pakaloa.com鈥 鈥減akaloaboards.com鈥.

Zasady w艂a艣ciwego stosowania znak贸w towarowych Pakaloa

 1. Znaki towarowe to przymiotniki u偶ywane do modyfikacji rzeczownik贸w; rzeczownik jest nazw膮 rodzajow膮 produktu lub us艂ugi.
 2. Jako przymiotniki, znaki towarowe nie mog膮 by膰 u偶ywane w liczbie mnogiej lub w formie zaborczej. Poprawnie: Kupi艂em dwie tablice wios艂owe Pakaloa. Niepoprawne: Kupi艂em dwie tabliczki informacyjne PakaloaPaddleboards.
 3. Odpowiednie okre艣lenie rodzajowe musi pojawi膰 si臋 po znaku towarowym za pierwszym razem, gdy pojawia si臋 on w wydrukowanym kawa艂ku, i to tak cz臋sto, jak jest to uzasadnione p贸藕niej. Aby uzyska膰 list臋 sugerowanych termin贸w og贸lnych skontaktuj si臋 z nami.
 4. Zawsze pisownia i kapitalizacja na znaku towarowym Pakaloa jest dok艂adnie taka, jaka jest. Nie nale偶y skraca膰 ani skraca膰 nazw produkt贸w Pakaloa. Nie nale偶y u偶ywa膰 nazw makija偶u, kt贸re zawieraj膮 znak towarowy Pakaloa.

W艂a艣ciwe zawiadomienie o znaku towarowym i atrybucja

 1. Dystrybucja wy艂膮cznie na terenie Stan贸w Zjednoczonych
 • Na produktach, dokumentacji produktu lub innych materia艂ach informacyjnych dotycz膮cych produkt贸w, kt贸re b臋d膮 rozpowszechniane wy艂膮cznie w Stanach Zjednoczonych, nale偶y u偶ywa膰 odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, SM, 庐) przy pierwszym pojawieniu si臋 znaku towarowego Pakaloa w tek艣cie reklamy, broszury lub innych materia艂贸w.
 • Odwo艂aj si臋 do nas聽dla w艂a艣ciwego symbolu znaku towarowego, pisowni znaku towarowego i okre艣lenia rodzajowego do stosowania ze znakiem towarowym. Og贸lnie rzecz bior膮c, symbol pojawia si臋 na prawym ramieniu znaku towarowego (z wyj膮tkiem logo Pakaloa, gdzie logo pojawia si臋 na prawej stopie).
 • Umieszczenie oznaczenia w艂asno艣ci znak贸w towarowych Pakaloa w sekcji informacji kredytowej produktu, dokumentacji produktu lub innych informacji o produkcie.

2.聽 Dystrybucja poza Stanami Zjednoczonymi:

 • Nie nale偶y u偶ywa膰 symboli znak贸w towarowych na produktach, dokumentacji produktu lub innych informacjach o produktach, kt贸re b臋d膮 rozpowszechniane poza terytorium Stan贸w Zjednoczonych.
 • U偶yj jednej mi臋dzynarodowej noty kredytowej.聽Odwo艂aj si臋 do nas聽dla w艂a艣ciwego formatu.

Obrazy produkt贸w Pakaloa

 1. Zatwierdzenie lub sponsorowanie:聽Pakaloa nie wspiera wykorzystywania logo, nazw firm, nazw produkt贸w lub obraz贸w produkt贸w Pakaloa przez inne podmioty w materia艂ach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, poniewa偶 ich wykorzystanie mo偶e stworzy膰 wra偶enie, 偶e Pakaloa popiera lub sponsoruje produkt, us艂ug臋 lub promocj臋.
 2. Zgodno艣膰:聽Je艣li jeste艣 deweloperem, mo偶esz pokaza膰 obraz produktu Pakaloa w swoich materia艂ach promocyjnych/reklamowych, aby pokaza膰, 偶e Tw贸j produkt jest kompatybilny lub w inny spos贸b wsp贸艂pracuje z produktem lub technologi膮 Pakaloa, pod warunkiem, 偶e spe艂niasz nast臋puj膮ce wymagania:
 • Tw贸j produkt jest w rzeczywisto艣ci zgodny lub w inny spos贸b wsp贸艂pracuje z danym produktem Pakaloa.
 • Obraz jest faktyczn膮 fotografi膮 oryginalnego produktu Pakaloa, a nie renderingiem artystycznym (Uwaga: Przed u偶yciem jakiegokolwiek obrazu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Pakaloa lub przez niego licencjonowanego nale偶y uzyska膰 wyra藕n膮 pisemn膮 zgod臋 od Pakaloa).
 • Produkt Pakaloa jest prezentowany tylko w najlepszym 艣wietle, w spos贸b lub w kontek艣cie, kt贸ry korzystnie odbija si臋 na produktach Pakaloa i Pakaloa.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia lub sponsorowania przez, lub innych fa艂szywych skojarze艅 z produktami Pakaloa lub Pakaloa.

Wi臋cej informacji na temat praw autorskich Pakaloa ,聽prosimy o przes艂anie zapytania do nas.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.