Znak towarowy Pakaloa

– Chcesz skontaktowa─ç si─Ö z naszym zespo┼éem wsparcia lub sprzeda┼╝y? Wszyscy jeste┼Ťmy uszami!

Wskaz├│wki dotycz─ůce u┼╝ywania znak├│w towarowych i praw autorskich Pakaloa

Wytyczne te s─ů przeznaczone dla licencjobiorc├│w Pakaloa, autoryzowanych sprzedawc├│w Pakaloa   Inflatable Paddle   Board, deweloper├│w, klient├│w i innych stron, kt├│re chc─ů u┼╝ywa─ç znak├│w towarowych, znak├│w us┼éugowych lub obraz├│w Pakaloa w materia┼éach promocyjnych, reklamowych, instrukta┼╝owych lub referencyjnych, lub na ich stronach internetowych, produktach, etykietach lub opakowaniach. U┼╝ywanie klawiatury Pakaloa Logo do cel├│w komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa mo┼╝e stanowi─ç naruszenie praw do znaku towarowego i nieuczciw─ů konkurencj─Ö z naruszeniem prawa federalnego i stanowego. U┼╝ywanie znak├│w towarowych Pakaloa mo┼╝e by─ç zabronione, chyba ┼╝e zostanie wyra┼║nie dozwolone.

Je┼Ťli jeste┼Ť licencjobiorc─ů znaku towarowego lub logo Pakaloa i zosta┼éy dostarczone z okre┼Ťlonymi wytycznymi dotycz─ůcymi u┼╝ytkowania znak├│w towarowych z umow─ů licencyjn─ů, post─Öpuj zgodnie z tymi wytycznymi. Je┼Ťli umowa licencyjna nie zawiera wytycznych dotycz─ůcych u┼╝ytkowania, post─Öpuj zgodnie z tymi wskaz├│wkami. Je┼Ťli jeste┼Ť Autoryzowanym Sprzedawc─ů Pakaloa lub cz┼éonkiem programu Pakaloa, mo┼╝esz podlega─ç dodatkowym ograniczeniom.

Znaki towarowe, znaki us┼éugowe, nazwy handlowe i str├│j handlowy Pakaloa s─ů cennymi aktywami. Post─Öpujesz zgodnie z tymi wytycznymi, pomagasz nam chroni─ç nasze odpowiednie prawa do znak├│w towarowych i wzmacnia─ç nasz─ů to┼╝samo┼Ť─ç firmow─ů i markow─ů. Korzystaj─ůc ze znaku towarowego Pakaloa, w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, potwierdzasz, ┼╝e Pakaloa jest jedynym w┼éa┼Ťcicielem znaku towarowego i obiecujesz, ┼╝e nie b─Ödziesz ingerowa─ç w prawa Pakaloa do znaku towarowego, w tym kwestionowa─ç u┼╝ycie, rejestracj─Ö lub zg┼éoszenie pakaloa w celu zarejestrowania takiego znaku towarowego, samodzielnie lub w po┼é─ůczeniu z innymi s┼éowami, w dowolnym miejscu na ┼Ťwiecie, i ┼╝e nie zaszkodzisz , niew┼éa┼Ťciwe u┼╝ycie lub wniesienie do nies┼éawy jakiegokolwiek znaku towarowego Pakaloa. Warto┼Ť─ç firmy wynikaj─ůca z u┼╝ywania jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci znaku towarowego Pakaloa wy┼é─ůcznie inures na rzecz i nale┼╝y do Pakaloa. Z wyj─ůtkiem ograniczonego prawa do korzystania w spos├│b wyra┼║nie dozwolony na mocy niniejszych Wytycznych, ┼╝adne inne prawa nie s─ů udzielane na mocy niniejszej Umowy, w spos├│b dorozumiany lub w inny spos├│b. Je┼Ťli masz jakiekolwiek pytania dotycz─ůce tych wytycznych, skontaktuj si─Ö z przedstawicielem Pakaloa lub   skontaktuj si─Ö z nami.

Autoryzowane u┼╝ywanie znak├│w towarowych Pakaloa

 1. Materia┼éy reklamowe, promocyjne i sprzeda┼╝owe:   Tylko Pakaloa i jego autoryzowani sprzedawcy i licencjobiorcy mog─ů u┼╝ywa─ç logo Pakaloa w materia┼éach reklamowych, promocyjnych i sprzeda┼╝owych. Takie upowa┼╝nione strony mog─ů u┼╝ywa─ç Logo Pakaloa tylko w spos├│b okre┼Ťlony w ich umowie z Pakaloa, a wszelkie zwi─ůzane z nimi Wytyczne i takie wykorzystanie musz─ů by─ç zawsze w po┼é─ůczeniu z odpowiednimi warunkami, kt├│re definiuj─ů zwi─ůzek dozwolony przez ich umow─Ö z Pakaloa. Na przyk┼éad:
 • Autoryzowany sprzedawca
 • Autoryzowany serwisant
 • Autoryzowany hurtownik
 • Autoryzowany partner

2.   Zgodno┼Ť─ç:   Deweloperzy mog─ů u┼╝ywa─ç Pakaloa (ale nie Logo Pakaloa lub innego symbolu graficznego/logo nale┼╝─ůcego do Pakaloa) w   odsy┼éaniu   na opakowaniu lub materia┼éach promocyjnych/reklamowych w celu opisania, ┼╝e produkt lub technologia firmy trzeciej jest zgodna z produktem lub technologi─ů Pakaloa, pod warunkiem ┼╝e spe┼éniaj─ů one nast─Öpuj─ůce wymagania.

 • Znak s┼éowny Pakaloa nie jest cz─Ö┼Ťci─ů nazwy produktu.
 • Znak s┼éowny Pakaloa jest u┼╝ywany w frazie referencyjnej, takiej jak „dzia┼éa na”, „do u┼╝ytku z”, „for” lub „compatible with”.
 • Znak wyrazu Pakaloa wydaje si─Ö mniej widoczny ni┼╝ nazwa produktu.
 • Produkt jest w rzeczywisto┼Ťci kompatybilny z produktem Pakaloa, o kt├│rego mowa w art.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia, sponsoringu lub fa┼észywego zwi─ůzku z produktami lub us┼éugami Pakaloa lub Pakaloa.
 • Stosowanie nie pokazuje Pakaloa lub jego produkt├│w w fa┼észywym lub uw┼éaczaj─ůcym ┼Ťwietle.

3.   Publikacje, seminaria i konferencje:   Mo┼╝esz u┼╝ywa─ç znaku s┼éownego Pakaloa w zwi─ůzku z tytu┼éami ksi─ů┼╝ek, czasopismami, czasopismami, seminariami lub konferencjami, pod warunkiem spe┼énienia nast─Öpuj─ůcych wymaga┼ä:

 • U┼╝ycie jest referencyjne i mniej widoczne ni┼╝ reszta tytu┼éu. Dopuszczalne: XYZ KONFERENCJI dla produkt├│w Pakaloa U┼╝ytkownik├│w.
 • Zastosowanie odzwierciedla korzystnie zar├│wno pakaloa i pakaloa produkt├│w lub technologii.
 • Twoje imi─Ö i logo s─ů bardziej widoczne ni┼╝ znak s┼éowny Pakaloa na wszystkich drukowanych materia┼éach zwi─ůzanych z publikacj─ů, seminarium lub konferencj─ů.
 • Logo Pakaloa lub jakikolwiek inny nale┼╝─ůcy do Pakaloa symbol graficzny, logo, ikona lub obraz nie pojawia si─Ö na publikacji ani w ┼╝adnych materia┼éach zwi─ůzanych z publikacj─ů, seminarium lub konferencj─ů bez wyra┼║nej pisemnej zgody Pakaloa.
 • W publikacji i na wszystkich powi─ůzanych materia┼éach drukowanych zawarte jest zastrze┼╝enie sponsoringu, przynale┼╝no┼Ťci lub poparcia ze strony Pakaloa, podobne do nast─Öpuj─ůcych, kt├│re s─ů nast─Öpuj─ůce: „(Tytu┼é) jest niezale┼╝na (publikacja) i nie zosta┼éa zatwierdzona, sponsorowana lub w inny spos├│b zatwierdzona przez Pakaloa.”
 • Informacja o przyznaniu znaku towarowego znajduje si─Ö w sekcji kredytowej z powiadomieniem o posiadaniu przez Pakaloa jej znaku towarowego. Zapoznaj si─Ö z poni┼╝sz─ů sekcj─ů zatytu┼éowan─ů „W┼éa┼Ťciwa informacja o znakach towarowych i uznanie autorstwa”.

4.   Strony internetowe:   Strony internetowe, kt├│re s┼éu┼╝─ů jedynie jako niekomercyjne elektroniczne fora informacyjne dotycz─ůce produktu lub technologii Pakaloa, mog─ů u┼╝ywa─ç odpowiedniego znaku s┼éownego Pakaloa, pod warunkiem ┼╝e takie u┼╝ycie jest zgodne z wytycznymi okre┼Ťlonymi w sekcji 3 powy┼╝ej.

Nieautoryzowane u┼╝ycie znak├│w towarowych Pakaloa

 1. Nazwa firmy, produktu lub us┼éugi:   U┼╝ytkownik nie mo┼╝e u┼╝ywa─ç ani rejestrowa─ç, w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, znak├│w towarowych Pakaloa, w tym symboli graficznych, logo, ikon lub jakichkolwiek zmian w tym mie┼Ťcie, w odniesieniu do nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu lub nazwy us┼éugi, z wyj─ůtkiem przypadk├│w wyra┼║nie okre┼Ťlonych w niniejszych wytycznych.
 2. Logo Pakaloa i nale┼╝─ůce do Pakaloa symbole graficzne: U┼╝ytkownik nie mo┼╝e u┼╝ywa─ç logo Pakaloa ani ┼╝adnego innego symbolu graficznego, logo lub ikony nale┼╝─ůcego do Pakaloa na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, podr─Öcznikach, materia┼éach promocyjnych/reklamowych lub w ┼╝adnym innym celu, z wyj─ůtkiem wyra┼║nej pisemnej licencji na znak towarowy firmy Pakaloa, takiej jak umowa odsprzedawcy.
 3. Odmiany, starty lub skr├│ty:   Nie wolno u┼╝ywa─ç obrazu prawdziwego Pakaloa lub innej modyfikacji logo Pakaloa w ┼╝adnym celu. Osoby trzecie nie mog─ů u┼╝ywa─ç odmiany, odpowiednika fonetycznego, odpowiednika w j─Özyku obcym, startu lub skr├│tu znaku towarowego Pakaloa w ┼╝adnym celu. Na przyk┼éad:
 4. Nie do przyj─Öcia:   Pakaloasup, Pakaloaboards
 5. Lekcewa┼╝─ůcy spos├│b:   Nie wolno u┼╝ywa─ç znaku towarowego Pakaloa lub jakiegokolwiek innego symbolu graficznego, logo lub ikony nale┼╝─ůcego do Pakaloa w spos├│b kompromituj─ůcy.
 6. Poparcie lub sponsorowanie:   Nie wolno u┼╝ywa─ç znaku towarowego Pakaloa, w tym nale┼╝─ůcych do Pakaloa symboli/logo lub ikon, w spos├│b, kt├│ry sugerowa┼éby przynale┼╝no┼Ť─ç pakaloa do lub poparcia, sponsoringu lub wsparcia dla produktu lub us┼éugi os├│b trzecich.
 7. Przedmioty   towarowe: U┼╝ytkownik nie mo┼╝e produkowa─ç, sprzedawa─ç ani rozdawa─ç towar├│w, takich jak koszulki i kubki, ze znakiem towarowym Pakaloa, w tym symbolami, logo lub ikonami, z wyj─ůtkiem wyra┼║nej pisemnej licencji na znak towarowy firmy Pakaloa.
 8. Pakaloa’s Trade Dress:   Nie wolno na┼Ťladowa─ç charakterystyczne opakowanie Pakaloa, projekt strony internetowej, logo, lub kroj├│w pisma.
 9. Slogany i slogany:   Nie wolno u┼╝ywa─ç ani na┼Ťladowa─ç sloganu lub sloganu Pakaloa. Na przyk┼éad: „Tw├│j jedyny limit to ty”.
 10. Nazwy domen:   Nie wolno u┼╝ywa─ç identycznego lub praktycznie identycznego znaku towarowego Pakaloa jako nazwy domeny drugiego poziomu.
 11. Nie do przyj─Öcia:   „pakaloasup.com” „supwww.pakaloa.com” „sup-Pakaloa.com” „pakaloaboards.com”

Zasady w┼éa┼Ťciwego u┼╝ywania znak├│w towarowych Pakaloa

 1. Znaki towarowe s─ů przymiotnikami u┼╝ywanymi do modyfikowania rzeczownik├│w; rzeczownik jest nazw─ů rodzajow─ů produktu lub us┼éugi.
 2. Jako przymiotniki znaki towarowe nie mog─ů by─ç u┼╝ywane w liczbie mnogiej ani w formie zaborczej.   Poprawne:   Kupi┼éem dwa Pakaloa Paddleboards.   Nie poprawne:   Kupi┼éem dwa PakaloaPaddleboards.
 3. Po znaku towarowym po raz pierwszy musi pojawi─ç si─Ö odpowiedni termin og├│lny, kt├│ry pojawia si─Ö w drukowanym utworze i tak cz─Östo, jak jest to uzasadnione po tym. Aby uzyska─ç list─Ö sugerowanych termin├│w og├│lnych, skontaktuj si─Ö z nami.
 4. Zawsze zakl─Öcie i wykorzystanie znaku towarowego Pakaloa dok┼éadnie tak, jak jest. Nie nale┼╝y skraca─ç ani skraca─ç nazw produkt├│w Pakaloa. Nie wykluwaj nazw, kt├│re zawieraj─ů znak towarowy Pakaloa.

W┼éa┼Ťciwa informacja o znakach towarowych i uznanie autorstwa

 1. Dystrybucja tylko w Stanach Zjednoczonych
 • W dokumentacji produktu, produktu lub innej komunikacji produktowej, kt├│ra b─Ödzie rozpowszechniana tylko w Stanach Zjednoczonych, u┼╝yj odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, SM, ┬«) przy pierwszym wy┼Ťwietleniu znaku towarowego Pakaloa w tek┼Ťcie reklamy, broszury lub innego materia┼éu.
 • Zapoznaj si─Ö z nami, aby   uzyska─ç poprawny symbol znaku towarowego, pisowni─Ö znaku towarowego i og├│lny termin do u┼╝ycia ze znakiem towarowym. Og├│lnie rzecz bior─ůc, symbol pojawia si─Ö na prawym ramieniu znaku towarowego (z wyj─ůtkiem logo Pakaloa, gdzie logo pojawia si─Ö na prawej stopie).
 • Uwzgl─Ödni─ç przypisanie w┼éasno┼Ťci pakaloa swoich znak├│w towarowych w sekcji informacji kredytowej produktu, dokumentacji produktu lub innej komunikacji produktu.

2.   dystrybucja poza Stanami Zjednoczonymi:

 • Nie nale┼╝y u┼╝ywa─ç symboli znak├│w towarowych na produktach, dokumentacji produkt├│w lub innych komunikatach dotycz─ůcych produkt├│w, kt├│re b─Öd─ů dystrybuowane poza Stanami Zjednoczonymi.
 • Korzystaj z jednej mi─Ödzynarodowej informacji kredytowej.   Zapoznaj si─Ö   z nami, aby uzyska─ç poprawny format.

Obrazy produkt├│w Pakaloa

 1. Poparcie lub sponsorowanie: Pakaloa nie obsługuje używania swoich logo, nazw firm, nazw produktów lub obrazów produktów Pakaloa przez inne podmioty w materiałach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, ponieważ ich użycie może stworzyć wrażenie, że Pakaloa popiera lub sponsoruje produkt, usługę lub promocję.
 2. Zgodno┼Ť─ç:   Je┼Ťli jeste┼Ť programist─ů, mo┼╝esz pokaza─ç obraz produktu Pakaloa w materia┼éach promocyjnych/reklamowych, aby przedstawi─ç, ┼╝e Produkt jest zgodny z produktem lub technologi─ů Pakaloa lub z ni─ů w inny spos├│b wsp├│┼épracuje, pod warunkiem spe┼énienia nast─Öpuj─ůcych wymaga┼ä:
 • Tw├│j produkt jest, w rzeczywisto┼Ťci, zgodne z, lub w inny spos├│b wsp├│┼épracuje z, produkt Pakaloa odniesienia.
 • Obraz jest rzeczywiste zdj─Öcie oryginalnego produktu Pakaloa, a nie renderowania artysty (Uwaga: Musisz uzyska─ç wyra┼║n─ů pisemn─ů zgod─Ö od Pakaloa przed u┼╝yciem jakiegokolwiek obrazu w┼éasno┼Ťci─ů lub licencjonowane przez Pakaloa).
 • Produkt Pakaloa jest pokazany tylko w najlepszym ┼Ťwietle, w spos├│b lub kontekst, kt├│ry odbija si─Ö korzystnie na produkty Pakaloa i Pakaloa.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia lub sponsoringu przez, lub inne fa┼észywe skojarzenia z, Pakaloa lub Pakaloa produkt├│w.

Aby uzyska─ç wi─Öcej informacji na temat praw autorskich Pakaloa,   prosimy o przes┼éanie wniosku do nas.

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca 2020 r.

Skip to content